Ст. комисар Живко Коцев е новият директор на ОДМВР-София

Смениха директора на ОДМВР-София, като на мястото на назначения от Бойко Рашков през 2021 г. ст. комисар Георги Тотков е назначен ст. комисар Живко Коцев. При встъпването си в новата длъжност ст. комисар Коцев декларира своите амбиции при представянето си пред ръководния състав на дирекцията от главния секретар на МВР: „Да бъдем лоялни към закона и заедно да работим за уважението на хората“.

В лицето на професионалното и политическото ръководство на МВР ст. комисар Коцев има пълна подкрепа. Респектиращият му професионален опит, включително и на ръководни длъжности, ще му помогне да прецизира промените, необходими за повишаване резултатите на дирекцията, подобряване на микроклимата и свеждане на корупционните прояви до минимум, заяви главен комисар Петър Тодоров. Главният секретар на МВР изрази загриженост за състоянието на Областна дирекция на МВР-София като голяма, тежка и отговорна структура в системата на вътрешното ведомство, поради което резултатите от дейността й са от огромно значение, както за министерството, така и за гражданите и тяхната удовлетвореност от предоставяната услуга – охрана на обществения ред и борба с престъпността. 

От своя страна ст. комисар Живко  Коцев увери, че ще работи за надграждане на постигнатите към момента резултати, възползвайки се от всички добри практики, изградени при предишното ръководство на дирекцията и отправи апел за лоялност към закона и към цялата система от правни норми. „Искам всеки един от вас да създаде такъв стил на работа, при който в интерес на общата цел лоялността да проникне в екипната работа. Наше задължение е да гарантираме правовия ред в страната. Да бъдем максимално ангажирани и професионално отговорни към динамиката на обществените отношения. Вярвам, че заедно, с общи усилия, можем да заслужим уважението и признателността на хората„, подчерта в заключение той. 

Ст. комисар Живко Коцев започва работа в системата на МВР през 1991 г. Заемал е последователно различни длъжности, сред които и ръководни – директор на ОДМВР-Велико Търново и зам.-директор на СДВР.  Със заповед на министъра на вътрешните работи от 11.03.2022 г. ст. комисар Живко Коцев временно е преназначен на длъжността „Директор I степен на ОДМВР-София“.