Стартира 11-та стажантска програма в „Елаците-Мед“

По традиция на 1-ви юли „Елаците-Мед“ откри официално лятната си, 11-та Стажантска програма. Четиридесет и осем стажанти от десет висши учебни заведения започват своя стаж в компанията. Четири от тях са и стипендианти на дружеството от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Избраните студенти споделиха, че са кандидатствали за летния си стаж, защото искат да се обучават или да работят в една от водещите минни компании с постижения в дигитализацията, възможности за обмяна на опит, повишаване на квалификацията и последователна социална политика. Те ще стажуват през месеците юли, август и септември и ще черпят знания и опит под ръководството над 50 наставници и служители – едни от най-добрите специалисти в своите области.

Откриващи срещи се състояха на двете работни площадки на дружеството – Рудодобивен и Обогатителен комплекс.

В Мирково студентите бяха приветствани от Милена Христова и колегите й Даниела Горанова и Мариана Вътева, като те им представиха програмата за стажа, както и наставниците, които ще ги напътстват в тяхната работа. За да придобият представа за постиженията на Елаците-Мед в областта на дигитализацията и работата с високотехнологични системи, както и в опазването на околната среда и корпоративната социална отговорност, пред стажантите беше излъчен презентационен клип на дружеството.

След официалната част, за стажантите в Обогатителен комплекс, с. Мирково бе организирана обиколка на основни цехове. Инж. Цветан Дилов, главен експерт в отдел „Производствено-технически“, запозна младежите с производствения процес, както и с работните зони, където ще практикуват част от тях.

В края на първия работен ден, стажантите бяха силно мотивирани и с нетърпение очакваха да започнат същинската работа, в една от най-големите минни компании в България, която е на 32 място сред топ 500 работодатели в страната.

В лятната Стажантска програма на Елаците-Мед до момента са преминали повече от 280 студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната и чужбина, от които над 50 вече свързаха професионалния си път с дружеството.