Стартира реконструкция и доизграждане на ВиК в Златица

За гражданите на Община Златица 2021-ва година стартира с една добра новина. Започва поетапна реконструкция и доизграждане на главните клонове на водопроводната мрежа на град Златица. По темата информация получихме от инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица:

инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица

„Като резултат от едногодишните ни усилия с ОбА-Златица, бяхме поканени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подписване на споразумение за осигуряване на средства за реконструкция и доизграждане на главните клонове на водопроводната мрежа на гр. Златица. Това споразумение вече е факт.

Крайният срок за изпълнението на дейностите по І-ви етап е 30 ноември 2021 г., като до 10-то число на всеки следващ месец, Община Златица има задължението да представя информация в МРРБ за изпълнението на планираните дейности.

Определените финансови средства за първия етап по реконструкцията на ВиК-мрежата на град Златица вече са преведени по сметката на Община Златица. Те са предвидени за капиталови разходи по бюджета на МРРБ за 2020 г., по Програма 4 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация. Общинска администрация Златица има необходимия капацитет за организация изпълнението на дейностите“.