СТАНИСЛАВ ГОТЕВ: За мен в Пирдоп приоритет трябва да бъдат децата

Станислав Готев

Станислав Готев от гр. Пирдоп смята себе си за активен гражданин, който се интересува от това как се управлява и развива родния му град. Той присъства на почти всяка сесия на ОбС-Пирдоп, следвайки принципите за гражданско участие в процеса на местно самоуправление, вярвайки, че всеки един човек може да бъде полезен и да допринесе за по-доброто бъдеще на общината. Не само на думи, но и с пример.
Обърнахме се към него по повод предложението, което отправи към ОбС-Пирдоп от бюджета на общината да бъдат дофинансирани безплатните закуски, които се раздават в НЧ “Тодор Влайков”. Припомняме, че родители сигнализират за тяхното лошо качество от доста дълго време.

* * *

Обяснете какъв точно е проблемът и защо между Вас и ОбС-Пирдоп се води този остър диалог? На сесията Ви се изсмяха и нито един общински съветник не пожела да внесе предложението Ви и то да бъде поне дискутирано?
На провелата се на 25-ти януари 2018 г. сесия нещата се случиха точно така. Казусът не е отсега. Този проблем е натрупван дълги години. Преди около два-три месеца отново имаше сериозно напрежение между родители, ученици и учителите по повод тези закуски.
Идеята за предоставяне на закуски в училищата е на Министерството, акцентирайки, че децата трябва да се хранят здравословно. Цената, която се отпуска за едно дете е около 0,67 лв., като тези 67 стотинки са крайно недостатъчни. Оттам, според мен, възниква и проблема с лошото качество на храната. Затова ми хрумна, че самата община може да се включи в осигуряването на подходящи закуски за децата. Училището е общинско, а децата са деца на Пирдоп.

Разбирам, че смятате за задължение на общината да осигури тези по-качествени закуски?
Да, защото училището е на делегиран бюджет. Недостатъчни са средствата, които отпуска Министерството, поради което основна роля може би е редно да има общината. За мен е редно това да е приоритет на общината, защото училището е общинско. И трябва да се мисли за децата – за тяхното образованието, за здравословното им хранене, за тяхното здраве. Те са наследници на Пирдоп.
Още когато се сигнализира за проблема с некачествените закуски, повдигнах въпроса пред ОбС-Пирдоп. Кметът Ангел Геров също изрази загриженост, но повдигайки рамене, каза: аз нямам лост, с който да въздействам, няма какво да направя.

Вие предложихте да се търсят варианти, но кмета Ви отговори, че няма лост, с който да го направи?
Точно така. Тогава казах, че имам подготвено предложение, но не е момента, защото ще става въпрос за пари. Когато става въпрос за пари винаги трябва да се говори в бюджета.

Поради тази ли причина го предложихте на сесията, която включваше Бюджет 2018?
Точно така. Изчаках два или три месеца да дойде момента. Смятам, че това е важно нещо и трябва да бъде обсъдено и заложено, защото пак казвам – става въпрос за пари, но преди да се изразходват парите, става въпрос за здравето на нашите деца от общината. От там изхождам и това е най-важното. Трябва да се спази и законовата рамка, трябва да се обсъди…
Това е в правомощията на ОбС, не на гражданите – те могат само да дават предложения.
Да, така е. Дал съм едно такова предложение и нещата започнаха още на самите комисии. Входирах предложение, като идеята ми беше то да се коментира преди сесията. Не твърдя, че това е най-доброто предложение. Постарал съм се, поработил съм, пресметнал съм някакви суми. Така да се каже, положих основата и се надявах съвместно със съветниците и ОбА в лицето на кмета, нещата да се коментират. Да се види по какъв начин можем да се справим с този проблем.

Говорите: проблем, проблем, проблем… Какво се случи всъщност на сесията?
Внесох предложението си към съветниците и малко подигравателно те ми казаха, че аз нямам право да внасям такива предложения. И аз се съгласих с това…

Без дори да се запознаят с него?
Без да бъде дори прочетено от тях и без да изслушат какво предлагам.

Искате да кажете, че действат по буквата на закона?! След като гражданин няма право да внася предложение, те не са длъжни да го разгледат?
Да. Само, че има известно разминаване със закона, защото те казват, че нямам право да го внасям, когато се обсъжда бюджета…

Смятате ли, че това е най-важното?
Едва ли! Просто са решили да се хванат за запетайката. И затова на сесията казах, че нямам право да го внеса за разглеждане в бюджета, но имам право да го внеса като предложение. И, ако се хващаме за запетайката, всеки един от тези 13 съветника можеше да вземе моето предложение и да каже да, има смисъл, аз го внасям…

Ако го подкрепя?
Да, ако го подкрепя. Може да каже: предложението има смисъл, важно е, колеги, ето аз го слагам на масата. И председателят можеше да каже: ето, макар, че гражданин няма право по закон за прави предложение, аз го правя. По-фрапиращо и обидното за мен е, че на самата комисия заместник-председателя на ОбС-Пирдоп г-н Евгени Додов най-безцеремонно каза: няма какво да обсъждаме, ако някой колега реши да го предлага, да го предлага, ако не – да прекратим дебатите. Де факто нямаше дебати.

Прекратиха дебатите преди да са стартирали?!
Точно, преди да са стартирали. Всички съветници от всички комисии единодушно вдигнаха ръка, че са съгласни да прекратят незапочналите дебати.

Нали става дума за децата на Пирдоп?
Разбира се, че е за децата на Пирдоп.

Каква е нужната сума?
Сумата, по мои лични сметки, е около 20 хиляди лева. Да има лост общината, както иска кмета.

Необходимия му лост не може ли да си го намери и сам кмета?
При добро желание, най-вероятно – да. Ако е убеден, че децата трябва да се хранят здравословно, лостът е много лесен. Става въпрос за едни пари, които трябва да се осигурят от една община за закуските на едни деца. И не става въпрос за голяма сума, защото, когато се обсъждаше бюджета, Вие също бяхте на сесията, се видя за какви суми общинските съветници гласуваха с лека ръка…

Спомням си, че за някаква балираща система заделиха 50 хиляди лева…
И не само. Заложени бяха и се гласуваха от съветниците 100 хиляди лева за втора сметосъбираща машина, като кмета обясни, че имало нужда от такава, въпреки че няма да бъде натоварена изцяло. Ако се счупела другата, да се ползва тази. Провел бил и предварителни разговори с община Антон да им се извозват боклуците, но не се каза има ли сключен договор. По никакъв начин ние нямаме сигурност, че ще бъде изпълнен капацитета на тази втора сметосъбирачна машина.

Не ставаше ли дума на предишни сесии, че се иска тази сметосъбирачна машина да бъде закупена от „Аурубис”?
Имаше такова предложение от кмета Ангел Геров да бъде включена в социалната програма. Тогава инициирах едно допитване до хората дали са съгласни с това. Всяка година „Аурубис” сключват с общината т. нар. „партньорско-социална” програма.

Да има информация, че сключват, но знае ли се всъщност какво включва тя?
Отдавна настоявам да бъдат показани критериите, да има публичност и с тази програма да се запознаят повече хора. „Аурубис” казват, че очакват от общината и от общинските съветници да получат информация какви са потребностите на хората. Оказа се, че при сключването на тазгодишната програма потребност на хората била втора сметосъбираща машина. Общината в лицето на кмета поискала от „Аурубис” сметосъбираща машина.

На една сесия той не каза ли, че те са му отказали и „бил тропал по масата”?
Да, кмета заяви, че е настоявал тази машина да бъде закупена по програмата. „Аурубис” преценили, че приоритетно за жителите на Пирдоп не е сметопочистването или закупуването на такъв вид машина, а е нещо съвсем друго. Не мога да кажа какво, защото програмата не е публична.

Доколкото знам те твърдят, че техен приоритет са хората?
Разбира се, така твърдят. И както за едно голямо предприятие приоритет трябва да бъдат хората, така и за нашата община приоритет трябва да бъдат хората. И най-вече децата. И не на последно място здравословното хранене, обучението, здравето. Тези неща вървят ръка за ръка.

В Пирдоп май стана като онази приказка „Сливи за смет”. За смет има, за закуски на децата няма.
Така се получиха нещата. След като и „Аурубис” отказаха да подкрепят искането на кмета за закупуване на втора сметосъбираща машина, ОбС сметна, че е най-лесно от бюджета да задели едни 100 хиляди лева за това негово желание… Съветниците съвсем спокойно вдигнаха ръка и казаха „Ок” – ще дадем 100 хиляди, като и по този начин се подиграха с моето предложение за намиране на 20 хиляди лева за закуски на децата. Дори на самата сесия някои присъстващи ме освиркаха, други се държаха подигравателно, задето отново отправих предложението.

Излиза, че за кмета и ОбС приоритет е втората машина, въпреки, че и хората, и т. нар. „партньор” „Аурубис” им е казал, че това не е приоритет?!?
За закуски пари няма. За машина за боклук има. За съжаление стана точно така. Бяха гласувани и 200 хиляди лева за БКС и изграждане на ограда. Подал съм Заявление по ЗДОИ, за да стане ясно какво ще се прави в това БКС и защо е сключен рамков договор, който се оказа таен. Кметът каза, че са му нужни 260 хиляди лева към този момент, като ще се прави ограда на БКС-то…

Сметката за боклуците в Пирдоп набъбва?
Набъбва много сериозно. Може би ще прехвърли половин милион лева. Това са пари, които ще се инвестират и се говори, че ще имат възвръщаемост някога. Ангел Геров няколко пъти каза, че след като сме си направили БКС, това е довело до 2-3 пъти намаляване разходите за изхвърляне на боклука. Не смятам, че към този момент това е вярно. И затова правя проучване. Подал съм необходимите документи към общината да ми предостави договорите – колко ни е струвало преди и колко ни струва сега.
Това, че в Община Пирдоп се правят непрекъснати инвестиции в „бъдещето на боклуците”, а не се правят инвестиции в бъдещето на децата за мен е непонятно и аз не мога да се примиря. Ще търся други начини да се осигурят средства за децата.
След сесията г-жа Мария Шентова се свърза с мен да коментираме моята инициатива и изрази желание да търсим заедно начин да я осъществим. Проведохме няколко най-общи срещи с представители на „Аурубис”, за да апелираме да отпуснат тези 20 хиляди лева за закуски на децата. Получих от тях устен отговор от г-жа Драга Сапунджиева, която ми обясни, че „Аурубис” в тази финансова година не могат да си позволят да заделят тези 20 хиляди лева. По принцип са „за”, но са затруднени да го направят сега. Може да се дискутира с тях този въпрос през следващата година.

„Аурубис” са затруднени финансово и не могат да отделят 20 хиляди лева за закуски на децата в Пирдоп? Доколкото е известно, групата Аурубис е постигнала оперативна печалба преди данъци от 211 милиона евро за първите девет месеца на финансовата 2016-2017 г. Толкова ли е станало лошо тяхното положение, че към февруари 2018 г. нямат финансова възможност да подкрепят Вашата инициатива?
Не бих могъл да коментирам финансовите показатели на компанията, защото не съм запознат. Мога само да споделя какво ми отговориха от фирмата, а то е, че към момента нямат възможност да отделят 20 хиляди лева за закуските на учениците в Пирдоп, но по принцип подкрепят идеята и за следващата година ще помислят.

Мария Шентова след като проявява интерес да се намерят тези средства, защо не го направи официално по време на сесията?
Не мога да отговоря на този въпрос. Можеше да го направи. Когато беше сесията, когато беше момента – можеше да се включи, но не го направи. Но когато изключиха камерите започнаха да ме питат как да търсим пари и как може да се случи. Даже ме питаха как да търсим разрешаване на проблемите и в детските градини, защото и те имали проблеми.

Не е ли странно това, че съветниците вместо да подпомагат гражданите, те ги игнорират или им се подиграват?
За мен лично е така. Но аз не се притеснявам, че ми се подиграват и ме осмиват, заради това, че не съм задал правилно въпроса. Аз мога да се защитя, но представете си друг обикновен гражданин да бъде подложен на подобно унижение? Това поведение не е нормално.

Сигурен ли сте, че към всички граждани се отнасят по един и същи начин? А ако гражданина се казва Иван, или например Йордан ?
Наистина има двоен аршин в отношението към гражданите от ОбС-Пирдоп и ОбА в лицето на кмета Ангел Геров. За едни хора се мери по един начин, за други хора се мери по друг начин. Ако човека е малко по „богоизбран” да го наречем, не визирам точно личности, но към него се подхожда по съвсем друг начин. Когато човек е по-обикновен и по „небогоизбран”, той бива подиграван, нищо, че може да предлага нещо смислено. Отхвърлят го и едва ли не казват „абе, кой си ти”.

Искате да кажете, че ако някой от “богоизбраните” бе предложил да се отделят пари за закуски, щяха да обсъдят предложението и дори да го приемат?
Не искам да влизам в детайли кой гражданин може и кой не да прави предложения. Имам известни наблюдения на кои граждани се приемат всички предложения.Мисля, че ако е обикновен човек, дори няма дебати.

А ако гражданина се казва Пенчо, например?
Не мога да отговоря. Мога само да предположа какъв ще е резултата. Безспорно ще се случат нещата. Според мен за това, че се подиграват на обикновените хора, дръзнали да правят предложения, голяма вина носи председателя на ОбС-Пирдоп, защото допуска да се случва. А това е недопустимо. Все пак всички тези общински съветници представляват нас, ние сме техни работодатели. И те трябва да се съобразяват с това, а не да се подиграват. И да казват еди какво си е правилно, еди какво си не е правилно, а после, като опре ножа до кокала, да звънят и да питат “откъде да вземем пари” за това или за онова.
Аз предложих откъде, госпожи и господа съветници, можете да отделите средства за закуските на децата в Пирдоп. Да бяхте го разгледали и да бяхте ги отделили. Вие предпочетохте да подкрепите предложението на кмета за сметосъбирачната машина. Всичко е въпрос наистина на приоритети…

Интервю: Петя Чолакова