Спечеленият от Община Челопеч проект е за устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини

Както вече съобщихме, Община Челопеч защити проект на стойност над 850 хиляди лева, като на 5-ти юли инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч и вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите в оставка Борислав Сандов подписаха договор за неговото финансиране. Проектът ще се изпълни в партньорство с местните общини Копривщица, Мирково и Златица. Чуждестранен партньор от страната донор Норвегия, ще бъде International Development Norway Research.

Стана ясно, че одобрения проект на община Челопеч е за „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини“ и е насочен към намаляване на вредните емисии и адаптация към климатичните промени. Проектното предложение ще се реализира от Община Челопеч, чиято ОбА е изготвила и защитила проекта и Община Челопеч се явява бенефициент на отпусната безвъзмездна финансова помощ.

Дейности ще се реализират не само на територията на Община Челопеч, но и в общините – партньори от Средногорието, като предвидените за реализиране дейности са следните насочени към разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени:

– Доставка и монтаж на покривна фотоволтаична инсталация за сградата ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Община Челопеч;

– Доставка и монтаж на зарядна станция за електромобили, захранена от фотоволтаична инсталация, която ще бъде позиционирана на територията на обществен паркинг в Община Челопеч;

– Доставка и монтаж на покривна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за нуждите на сградата на Младежки център в Община Копривщица;

– Закупуване на домашни компостери за биоразградими отпадъци с обем 1000 л. в 250 домакинства на територията на Община Златица;

– Доставка и монтаж на соларна система за битово горещо водоснабдяване за нуждите на ДГ „Дора Габе“ в Община Мирково;

– Доставка и монтаж на соларна система за битово горещо водоснабдяване за нуждите на ОУ „Георги Бенковски“ в Община Мирково.

Ще бъдат осъществени още:
– Оценка на съществуващите планове за интегрирано развитие на общините и разработване на планове за смекчаване и адаптация към изменението на климата;
– Подобряване на компетентността, уменията и експертизата на общинско ниво в областта за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
– Обмен на опит и добри практики от Норвегия в областта на адаптация към изменението на климата.

Проектът е в синхрон с целите на ЕС за намаляване на емисиите на парниковите газове, засилено производство на енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност за неутрална икономика до 2050 г.