Социалният патронаж в Антон получи хранителни продукти от „Елаците-Мед“ АД

На 3 ноември „Елаците-Мед“ стартира инициатива за осигуряване на основни видове хранителни продукти в помощ на социалните патронажи към общините – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица и Пирдоп, както и в последствие включи в инициативата и общините Антон и Копривщица. На 09.11.2020 г. беше направено дарението на хранителни продукти в Община Антон. ОбА-Антон и жителите на селото изказват искрена благодарност към ръководството на „Елаците-Мед“ АД за оказаната подкрепа за най-нуждаещите се жители. ОбА уверява, че продуктите ще бъдат разпределени по предназначение!

Инициативата е част от програма „Българските добродетели“ и е в помощ на най-нуждаещите се – възрастните, болните, семействата с деца. Тя е израз на съпричастността на компанията към трудностите, които изпитват местните общности и е навременен отклик към нуждите на общините да реагират адекватно на необходимостта да подпомогнат всички засегнати от пандемията Covid-19.

Чрез своята благотворителна инициатива „Елаците-Мед“ осигурява някои основни хранителни продукти от първа необходимост, които ще покрият нуждите на нуждаещите се за една година напред. Това е поредната дарителска инициатива, която компанията оказва в условията на Covid-19 и е израз на солидарност и граждански дълг към уязвимите групи хора в общини от Средногорието и Етрополе.

Ръководството на компанията е убедено, че само със съвместни усилия с местните общински ръководства могат да бъдат преодолени последиците от създалата се здравна криза.