СЛЕД 8-МЕСЕЧНО УМУВАНЕ ОБЩИНА ПИРДОП РАЗРЕШИ НА КЛУБА ПО КАНУ КАЯК “ДЕЛФИ” ДА ПОЛЗВА ЯЗОВИР ДУШАНЦИ

Трудното раждане на едно Разрешително се случи в Община Пирдоп. Най-после. Бихме казали, че дори преждевременно, още в осмия месец, а можеше да си е нормално – чак в деветия. Но, това в кръга на шегата.
След близо 240-дневно разтакаване, протакане, четене, препрочитане, междуредово осмисляне, премисляне, прилагане на народния принцип “три пъти, или тридесет и три пъти мери – един път режи”, най-накрая пирдопското общинско ръководство взе кардинално съдбовно решение да издаде Разрешително за водоползване на стратегическия за междугалактическата сигурност язовир, находящ се на територията на община Пирдоп и зовящ се “Душанци”.
Още през месец септември 2017 г. ОбС- Пирдоп разгледа на свое редовно заседание № 11 внесеното искане, като на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, след проведеното поименно гласуване с 12 гласа „за“ прие решение № 142, с което: “Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Пирдоп да издаде Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Душанци за срок от 5 години, с цел извършване на тренировъчен процес от спортистите от Спортен клуб кану-каяк – „Делфи“, със седалище и адрес на управление гр. Златица, ул. “ Велко Болчев“ №3”.
Интересен факт е, че в направения от зам. кмета Вера Бойчева отчет за изпълнението на решенията на ОбС-Пирдоп през месец февруари 2018 г., това сакрално решение № 142 бе отчетено като изпълнено. Въпреки обстоятелството, че вносителите на искането не разполагаха с Разрешителното. След запитване от имащите неблагоразумието да присъстват на сесията граждани относно верността на отчетения документ, самата Бойчева промълви, че всъщност по този казус разрешително няма. Но пък се отчита неговата липса като изпълнение на взетите общински решения.
Изключителна проява на административно-поведенчески капацитет в Община Пирдоп. Изпълнили-неизпълнили-недопълнили – отчитат се. Защото ги е “грижа за гражданите”. И техните потребности.
На самият 22-ри март – Деня на водата и разпукналата се снежна Първа пролет в Пирдоп общинската администрация извърши поредното чудо. Издаде стратегически документ, който може да се сравни с издаването на Разрешително за изграждане на атомна централа. В ръцете на членовете на СК по кану каяк “Делфи” се озова лист хартия с безмерна стойност, подписан лично от Ангел Геров в качеството му на кмет. Основополагащият документ разрешава безвъзмездно право на ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост (язовир Душанци), от децата, избрали да спортуват кану каяк.
Интересно е, че документът притежава номер и дата. Номерът му е 01 с дата на издаване: 30.10.2017 г. Пропътувал е явно гори и полета, минал е по Млечния път и е стигнал от точка А до точка Б, сиреч от общинската сграда (етаж 3) до общинската сграда (етаж 1) за има-няма 4 астрономически месеца. Светлинна скорост, на която биха завидяли всички съществуващи куриерски фирми в България. И не само.
Но, да не задълбаваме в детайлите на 8-месечното раждане на напечатан лист хартия с размер А4, подписан и подпечатан от кмет с кметско клеймо.
Пролет е! Нека бъдем толерантни и добри! Нека бъдем позитивни и усмихнати. С темпото, с което се работи в Община Пирдоп, тя може да се конкурира с прелетните птици. Да дойдат щъркелите!
В Града на щъркелите документи се издават с идването на пернатите! Ни по-късно! Ни по-рано! 8-9 месеца само…

А защо ли на промишлените фирми разрешителните за водоползване са минимум за десет години и този срок се приема от ОбС-Пирдоп след лично предложение от кмета на общината Ангел Геров? Лобира ли ръководството на Община Пирдоп за някои определени местни фирми, или просто е загрижено за интересите на гражданите??? Въпроси с не много повишена трудност!

„Факт неоспорим“!

Петя ЧОЛАКОВА