СКАНДАЛИ В ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ГОРА” – ЗЛАТИЦА

След като Цветелин Кънчев изнесе доказателства във връзка с отправеното към него предизвикателство от Магдалена Иванова – кмет на община Златица, в ОЗ „Гора” ври и кипи. По информация от вътрешни източници, пожелали да останат анонимни, за да не бъдат подложени на уволнение и репресии, ОЗ „Гора” е било посетено от служителката в Община Златица Христина Панджерова, която е крещяла и обвинявала горските служители, че са изнесли данни за дейността на звеното. Поведението на Христина Панджерова е било толкова агресивно, че горските служители са силно притеснени и уплашени да не загубят работните си места без да имат никаква вина.

Работещи в Община Златица споделят, че имат по-голям респект към Христина Панджерова, отколкото към Магдалена Иванова, тъй като често се случва дори кметицата Иванова да не смее да прекъсва Панжерова. Обясняват тези отношения между двете заради сериозни тайни помежду им. Същото се отнася и за секретаря на Общината Евтимова, която запази мълчание по време на заседанието на ОбС-Златица.

Припомняме, че на състоялото се заседание на ОбС-Златица в село Църквище лично Магдалена Иванова отправя предизвикателство към Цветелин Кънчев, с което го предизвиква с думите: „Г-н Кънчев, ако Вие докажете, че фирма, която е работила в горите на община Златица, има някаква връзка с БСП, аз още на следващия ден си подавам оставката”.

На последвалото заседание на ОбС-Златица на 20.02.2018 г. Цветелин Кънчев представи документи, от които е видно, че фирмата на общински съветник от БСП в Община Чавдар е извършвала различни по вид дейности в златишката общинска гора, видно от издадените от самата Магдалена Иванова заповеди:

  • Заповед № 218 / 26.04.2012 г.
  • Заповед № 257 / 17.05.2012 г.
  • Заповед № 258 / 17.05.2012 г.

ЕТ „ТОЦИ-22 – Тодор Дишлянов” е с едноличен собственик Тодор Дишлянов, който в Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е декларирал това. Резултатите от МС-2011-Община Чавдар показват, че Тодор Николов Дишлянов е избан за общински съветник от ПП „Българска социалистическа партия”. От БСП е издигната и избрана и Магдалена Величкова Иванова.

На сесията отношение по казуса взе и Христина Панджерова, която на няколко пъти попита дали Тодор Дишлянов е член на БСП. В отговор на това общински съветник Стоянка Балова обясни, че и съветника Стефан Попов не е член на „БСП”, но е включен в листата за общински съветници на „БСП”. Самата Магдалена Иванова също обясни, че макар и избрана от листата на БСП, тя също не е член на тази партия.

Въпросът е като каква се явява Христина Панджерова в ОЗ „Гора” и разпитва служителите кой от тях е предоставил разобличаващите Магдалена Иванова документи на Цветелин Кънчев?

В структурата на ОбА-Златица има включено Общинско звено „Гора”, за чиито ръководител се посочва инж. Илия Костянев. Възможно ли е да са настъпили промени в ръководството на ОЗ „Гора” в община Златица и за негов ръководител да е била назначена Христина Панджерова?

Арогантният и груб тон, който си позволяват да ползват част от служителите в Община Златица се възприема като неприемлив от другите служители, а и от гражданите на общината. Защо Магдалена Иванова търпи подобно поведение, остава загадка за гражданите. Възможно ли е самата Магдалена Иванова да е разпоредила на служителката си Христина Панджерова да проведе този разпит в ОЗ „Гора”?

Задължение на Община Златица е да предоставя на гражданите информация за издадените заповеди от кмета на общината, като ги качва на общинския сайт. Макар и с множество пропуски, на сайта на Община Златица публично са предоставени за информация на гражданите издадените заповеди през 2012 г., в това число тези с номера 218, 257 и 258/2012 г., които Цветелин Кънчев предостави като доказателство за дейността на фирма, свързана с БСП, в златишката общинска гора.

Докога Магдалена Иванова няма да изпълнява поетите ангажименти и няма да държи на дадената от самата нея дума? Болшинството от жителите на община Златица очакват с нетърпение същата да изпълни предизвикателството, което сама отправи и да подаде своята оставка.