„Седмица на гората – 2020“ в Пирдоп се отбелязва без масови прояви

Както вчера съобщихме, в Община Пирдоп текат залесителни дейности в Седмицата на гората. Днес от сайта на общината научаваме, че в периода 06 – 10 април 2020 г. на територията на гр. Пирдоп и с. Душанци служителите от Специализирано звено „Управление, охрана и стопанисване на общинската гора“ към Община Пирдоп с ръководител инж. Станимир Бучков, ще залесят над 200 броя дръвчета и храсти от подходящи дървесни и храстови видове с декоративни качества, съобразени с изискванията на градската среда.

Залесяването се извършва основно с офика, червен дъб, бял бор, туя, моливно дърво, конски кестен, плачеща върба и други. Алеите с рози по протежение на главната улица бяха попълнени с посадъчен материал. Розите и всички дървесни и храстови видове са собствено производство на общинския разсадник в с. Душанци.

Кампанията обхваща множество терени в градската градина, ул. „Цар Освободител“, парк „Върбите“, градинка „Здравец“, парка в началото на гр. Пирдоп, улици и междублокови пространства, зелените площи около бюст-паметника на Христина Морфова и Граматнишката чешма, отделни места в село Душанци и други.

Община Пирдоп предостави посадъчен материал и на инспектори от Регионална дирекция по горите София – офис Пирдоп, които съвместно с ловната и риболовната дружинки в Пирдоп ще залесят на подходящи места.

Тази година честването на Седмицата на гората се осъществява при спазване на правилата и мерките за борба с CОVID-19 без събиране на големи групи от хора, с които традиционно се извършва отбелязването на Седмицата на гората – детски градини, училища, институции, предприятия и обществени организации.

Община Пирдоп призовава – ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!