Свободни работни позиции в „Компост Средногорие“

Във връзка със стартиране на дейности по експлоатация на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация в Община Златица, „Компост Средногорие“ ДЗЗД обявява необходимостта от назначаване на следния персонал.

Общ персонал за двете инсталации:

1. Ръководител обект – 1 бр.
2.Специалист КИП и А и поддръжка – 1 бр.
3.Приемане на отпадъците и водене на документация – 1 бр.

За инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци:
1.Ръководител на инсталацията – 1 бр.
2.Оператор на обслужваща механизация – 1 бр.
3.Работници за сепариране на отпадъците и общи работници – 14 бр.
4.Водач на челен товарач, на фадрома, на електрокар, на камион тип мултилифт – 2 бр.

За инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци:
1.Оператор на обслужваща механизация – 1бр.
2.Работници,обслужващи компостера – 2 бр.
3.Шофьор на специализиран камион за разделно събиране на зелени отпадъци – 3 бр.
4. Работници за нарязване на зелени отпадъци – 2бр.

Заявления за работа може да се изпращат до деловодството на община Чавдар, всеки работен ден от 08:00 ч до 17:00 ч в „Център за административно обслужване“, или на мейл aes_x@abv.bg, в срок до 20.01.2022 г.