Свободни работни позиции в „Елаците-Мед“ АД

Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ АД обявява следните свободни работни позиции:

Електромонтьор. Изисквания: Средно електротехническо образование; Минимум една година опит на подобна позиция; Да притежава III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; Отговорност, прецизност и комуникативност; Умения за работа в екип.

Електромеханошлосер КИП и А. Изисквания: Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни; Опит на подобна позиция е предимство; Компютърна грамотност; Техническа грамотност и способност да разчита и разработва електрически схеми; Да притежава трета квалификационна група по електробезопасност; Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.

Заварчик. Изисквания: Средно техническо образование; Свидетелство за правоспособност по заваряване; Минимум една година опит на подобна позиция; Отговорност, прецизност и комуникативност; Умения за работа в екип.

Механошлосер. Изисквания: Средно техническо образование; Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията; Познания по основите на механиката и технологията на металите; Отговорност, комуникативност и умения за работа в екип.

Проявяващите интерес и отговарящи на изискванията кандидати, могат да изпратят своите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 10.01.2022 г.

Необходими документи: Автобиография и Мотивационно писмо.

Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.