Свободни позиции в „Елаците-Мед“ АД

Медодобивната компания търси да назначи: Машинен оператор, обработка руда и Оперативен счетоводител.
Месторабота: Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 19.07.2021 г.

Изисквания към кандидатите