Свободна позиция за Електромонтьор в Елаците-Мед, Мирково

Медодобивната компания „Елаците-Мед“ АД обявява свободна работна позиция за Електромонтьор.

Изисквания към кандидатите:

 Средно електротехническо образование;
 Минимум една година опит на подобна позиция;
 Да притежава III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 Отговорност, прецизност и комуникативност;
 Умения за работа в екип.

Месторабота: Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com