Свободна позиция в „Елаците-Мед“ за шофьор на автобус