Ръководството на ОДМВР-София проведе работна среща с кметовете и директорите на училища в Средногорието

Подобни срещи ще се осъществят с представителите на институциите от всички общини в областта

Директорът на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов запозна присъстващите с основната цел на работния формат, а именно – подобряване на взаимодействието с органите на местната власт по отношение на превенцията, противодействието на престъпността, осигуряването на пътната безопасност и гарантиране спокойствието на гражданите.

С оглед извършването на оценка и анализ на средата на сигурност и набелязване на адекватни съвместни мерки в срещата участваха също така заместник-директорът на областната дирекция комисар Георги Калайджиев, началникът на РУ-Пирдоп и началникът на сектор „Пътна полиция“.

Ст. комисар Ценов подчерта пред присъстващите много добрите резултати, постигнати от служителите на РУ-Пирдоп за противодействие на наркоразпространението, както и високият дял на образуваните бързи производства. Кметовете на седемте общини в региона също дадоха много добра оценка за взаимодействието си с ръководството и служителите на районното управление и използваха възможността да очертаят проблемите и затрудненията на местно ниво.  

С директорите на учебни заведения бяха обсъдени начините на взаимодействие и мерките за ограничаване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. По тяхно искане вече е създадена организация районите на учебните заведения да бъдат обезпечени с полицейско присъствие преди започването на занятията и по време на голямото междучасие с оглед ограничаване на риска от престъпления и гарантиране на обществения ред.

Ръководството на ОДМВР-София ще проведе аналогични работни срещи с представителите на местната власт и образователните институции от всички общини на обслужваната територия.