РИК-София област назначи съставите на СИК в Община Антон

След постъпило писмено предложение от Кмета на община Антон, с вх.№ 65/04.06.2021 г. до РИК – 26 ти район, Софийски за назначаване на секционни избирателни комисии, въз основа на проведените на 03.06.2021 год. консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание, РИК-София област назначи съставите на 2 (два) броя секционни избирателни комисии на територията на община Антон  за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

СИК № 1:
– Анна Николаева Александрова – председател;
– Ивелина Дойчева Чотова – зам.-председател;
– Радка Александрова Кръстева – секретар;
– Ивелина Юлианова Стоянова – член;
– Теодора Стефанова Иванова – член;
– Николинка Александрова Иванова – член;
– Стойка Георгиева Ненова – член;
– Анка Николова Ангелова – член;
– Теодора Стефанова Стоянова – член.

СИК № 2:
– Виолета Георгиева Цанова – председател;
– Пламена Стойкова Павлова – зам.-председател;
– Александър Петров Петров – секретар;
– Петя Юлианова Стоянова – член;
– Живка Колева Димитрова – член;
– Иванка Александрова Иванова – член;
– Станислава Петрова Тетевенска – член;
– Ганка Николова Димитрова – член;
– Петя Петрова Георгиева – член.

Утвърдените са от РИК26-София област и резервни списъци.