Работното време на съветник Тинчев

д-р Веселин Тинчев – общински съветник в ОбС-Златица – „Реформаторски блок“

На провелата се извънредна сесия на ОбС-Златица в село Църквище, точно преди гласуването на Дневния ред, общинския съветник д-р Веселин Тинчев направи изявление-обяснение по повод несъстоялото се заседание на Постоянната комисия по екология, чиито член е той. Съветник Тинчев се възмути от това, че не му се представят докладните записки в работно време и поради тази причина нямал възможност да се запознае с тях.

Изумление у присъстващите предизвика и твърдението на Тинчев, че за него само Докладната записка на Магдалена Иванова е внесена в срок – на 26.01.2018 г., защото е входирана в Общинска администрация, докато докладните записки на неговите колеги съветници не са внесени в срок – на 26.01.2018 г., защото са входирани в ОбС-Златица…

От направеното изказване на д-р Тинчев не става ясно той част от ОбС-Златица ли е или е причислен към Общинската администрация и затова настоява докладните записки на съветниците да се подават именно там, но не и където би следвало те да бъдат регистрирани, а именно – в деловодството на ОбС-Златица.

Д-р Тинчев оспори и начина, по който се е провела работната среща на общински съветници с жителите на Църквище и Златица, защитаващи гората, като поясни, че не може хем да има среща, хем да се внасят докладни записки, хем да се включват същите за разглеждане на извънредното заседание на ОбС-Златица. Припомняме, че извънредното заседание бе насрочено от председателя на ОбС-Златица Асен Плахов именно по настояване на жителите от село Църквище заради възникналите сериозни проблеми с предвидената сеч на вековните църквишки гори.

Публикуваме в рубриката „Едно към едно” изказването на общински съветник д-р Веселин Тинчев, както и отговорите на неговите колеги от ОбС-Златица:

Д-р Веселин Тинчев: В правилника на ОбС няма заместник-председател на постоянна комисия. Има председател и двама члена. Така, че по този начин не може да става и трябва да се спазва Правилника за работа на ОбС. А не да се прехвърля топката един на друг. Значи едната помолила другата да я замести, дала й пълномощно… че трябва да се присъства и така тези работи не стават. Значи, ако това беше на сесията редовната за извънредната сесия, която е днес – никъде не се е говорило за работна среща и за избиране на хора, които да участват в така наречената работна среща, която се е провела на 26-ти. Докладна записка от 16.00 ч. Докладна записка е постъпила само тази, която е била на г-жа Иванова, входирана на 26-ти до ОбС… Другите докладни, които сега да влезнат в дневния ред – това е добре да влезнат, обаче, не само, че те не са разгледани, ами в 12 без пет тук постъпват без ние да сме ги разгледали, без да сме запознати – в последния момент. Тук вий давате, че те са внесени на…, са входирани на 26-ти януари, на 26-ти януари са входирани тези докладни ваши, така… И на 26-ти януари е невъзможно да бъдете едновременно на работната среща и едновременно вий да изготвите след това тези докладни, които искате днес да ги разглеждаме. Работната ви среща е започнала в 16.38 ч., след това сте се запознавали с гората и сте се срещали с хората за каквото е ставало на въпрос.

Работното време на общината е до 17.00 ч. и практически технологичното време не е възможно вий да успеете да напишете тия докладни записки и да ги вкарате на 26-ти в Общинския съвет. Те са входирани само до Общински съвет, без да са входирани до Община Златица… След това и днеска се появяват на имейлите, на нашите имейли, на моя имейл, се появиха днеска тези докладни записки. Така, че не знам как е станало така, че вий сте успяли на 26-ти да бъдете тука и в същия момент да входирате тези докладни записки.

Нещата са сериозни, отнася се, нали, че гората е общинска, на Община Златица, нали, става въпрос и за самите хора в село Църквище, което се намира в община Златица.

Сега искате да получите информация веднага от общинско звено „Гора”, след това да ви се даде тази информация назад с времето да ни се даде и в момента аз смятам, че нещата са сериозни, но не трябва да постъпват така изведнъж набързо, а трябва да се разгледат, да се запознаят, да минат комисията по екология, както трябва в комисията по екология, или ако трябва да се минат и през всичките комисии и да се вземе едно мъдро и точно решение и да се получат отговорите от страна на общинско звено „Гора”, а също така да бъдат обсъдени и след това, след това да бъдат представени на едната редовна сесия, където вече да се разгледат обстойно и както трябва и да се вземат точни и правилни решения, защото нали не бива да не се спазва закона за горите и в същия момент не бива да се ощетяват хората, които, нали…

Асен Плахов: Докторе, разбрахме Ви. Нещо по-съществено има ли, защото мисля да Ви отговоря. Това ли е в общи линии?

Д-р Веселин Тинчев: Да, предлагам да… за следващата сесия…

Асен Плахов: Да ставаме и да си ходим! Аз ви разбирам, че предлагате да ставаме и да си ходим.

Д-р Веселин Тинчев: Не предлагам това нещо. Аз достатъчно ясно…

Асен Плахов: От  тази теза, която изразихте така излиза… Ще ви отговоря, защото, започнахте с много нападки относно Комисията. Правилника е правен, но има и ЗМСМА. Между другото,  ние нали сме и хора!? Ако искате ще Ви дам на Вас писмено обяснение, да не губим сега време, но както каза и г-жа Савовска, ние сме избрани тук да работим за хората, ние не работим до петък и в понеделник след обяд. Ние работим и събота и неделя. След като тя ми се е обадила и ми е казала, че в петък е направена такава работна среща, за която работна среща… Вие направо ме учудвате, все едно не сте били на миналата сесия, на която се разбрахме всички. Ще направим да се събере комисията по екология, ето ги хората от Църквище, г-н Рашев е свидетел. Разбрахме се да се направи работна среща, в която да участват хора от Църквище. Така ли беше? Вие ми казвате сега, че на миналата сесия Вие не сте били, изразявайки тази теза в момента?

Магдалена Иванова: Има разлика между постоянна комисия и работна група…

Асен Плахов: Да, но тук някой не го е разбрал. Да се събере постоянната комисия, която да прерасне в работна среща, в която да участват жителите на Църквище. Те бяха там и го знаят много добре. Аз това нещо не си го измислям. А това, че Вие нарочно не искате да идвате на комисията, това е отделен въпрос.

Ако един човек иска да дойде на Комисията, той може да дойде на тази комисия и на самата комисия пред самите хора, това, което сега го казва, да го изрази и тогава като свое становище. И пак ви казвам. Тя ми се обажда и ми казва: имаше работна среща, отидохме с хората от Църквище, качихме се горе, видяхме гората как е поломена, може ли да отида в кабинета да направя докладните записки, да направим протокол от тази среща? Според Вас аз какво трябваше да направя? Ще го направим другия четвъртък, защото е работен ден, та през това време да ходят в Църквище хората и да…

Д-р Веселин Тинчев: Ама не е необходимо да викате, г-н Плахов!

Асен Плахов: Ама аз не Ви викам. Аз просто така си говоря. Защото, ето идват избори. Идват избори сега след две години и ние пак ще идваме да обясняваме тук на хората как ще ги пазим и ще работим за тях. Разберете, не е само важно един ден, месец. Важно е и събота, и неделя, и неделя в 12.30 ч. през нощта ако ви се обадят и Ви кажат в Църквище се сече, ние трябва да реагираме.

Д-р Веселин Тинчев: Спокойно де…

Асен Плахов: Когато един човек лъже, не може с него да се говори спокойно. Вие сякаш не сте били на миналата сесия. Ние сме от една партия, Вие ми казвате, че миналата сесия не е говорено да се прави работна среща. Имаше ли хора от Църквище?! Искаха ли господин Рашев тези хора да влязат и да чуят за Църквище!? А Вие сега ми казвате, че не сме говорили такова нещо… Ми давайте да ставаме да си ходим и няма какво да стоим тук повече.

Елена Герасимова: Да отговоря на г-н Тинчев. Причината да няма комисия е това, че двамата членове на Комисията, освен председателя Десислава Айгърова, не са информирали, че нямат възможност да присъстват.

Д-р Веселин Тинчев: Ще намери ден, в който може… След това… 10 дена…

Елена Герасимова: Вие не можете да определяте това. Важно е, че са спазени законите и е уведомен Председателя, нали? Това, което правите и това, което говорите, за мен не е правилно. Важното е, че по правилника, който правилник цитирате Вие, комисия може да има ако присъстват 2/3 от членовете, дори и председателя да го няма, другите двама члена да бъдат. Т.е. ако Вие и г-н Чомпалов, другия член на тази комисия, бяхте дошли комисията щеше да се състои. И да, нямаше решение за работна среща. Имаше решение за работна група, която да създаде тази Ваша комисия, в която да влязат и други общински съветници, които желаят.

Асен Плахов: И, че ще бъде в Църквище.

Елена Герасимова: Също и жители на Църквище ще участват. Тъй като до 16.30 ч всички чакаха комисията да се събере, да се вкара нова докладна, никой нямаше и понеже бяха дошли хора, бяхме принудени да го превърнем в работна среща. Тъй като по ЗМСМА имаме право да правим такива срещи с гражданите. Длъжни сме да го правим.

Димитринка Савовска: Д-р Тинчев аз не знам един общински съветник да е бил избран с работно време, определено, което на него му изнася. Ние трябва да се съобразяваме с гражданите. Какво искат, като по всяко време трябва да бъде отзивчиви към тях. Така, че, много моля, когато нападате, да имате основание да нападате.

Д-р Веселин Тинчев: Не обичам популизъм.

Димитринка Савовска: То не е популизъм. Това е истина.

***

Видно от проведения публичен разговор между общински съветник Веселин Тинчев и неговите колеги става ясно, че същия си има определено работно време и работи по него. То, по една или друга причина, съвпада с работното време на ОбА и кметицата Магдалена Иванова, защото спорде него само за нейната докладна записка, внесена на 26.01.2018 г., е спазен срока за внасяне, но не и за докладните записки на Елена Герасимова и Димитринка Савовска, които също са внесели на 26.01.2018 г.

Веселин Тинчев, който е общински съветник не за първи път, би следвало да се досеща, че ОбС-Златица не е едно и също с ОбА-Златица и, че ОбС е независим орган от кметицата на Златица, който взима решения за управлението на общината, които би следвало кмета и ОбА да изпълняват.

На предишно заседание на ОбС-Златица бе зададен следният въпрос на Магдалена Иванова: Има ли общински съветници от ОбС-Златица, които получават суми от общината извън тези, които им се полагат като съветници?

Магдалена Иванова отговори, че няма общински съветници, които да получават средства от общината под една или друга форма. Предстои да разберам дали това отговаря на истината…

А работното време на съветник Тинчев очакваме да бъде обявено публично, за да знаят жителите на община Златица кога могат и кога не да го безпокоят по общински дела. Например от 9.00 до 17.00 ч. в сряда и петък. С включена обедна почивка…