Първи регистриран кандидат за кмет на Община Челопеч – инж. Алекси Кесяков

С Решение № 31 от днес (19.09.2019 г.) на ОИК-Челопеч е регистриран кандидат за кмет Алекси Иванов Кесяков, издигнат от инициативен комитет с представител Стефан Димитров Барев, за участие в изборите за кмет на Община Челопеч на 27 октомври 2019 г.

Решението е взето въз основа на постъпило предложение за регистрация на независим кандидат за кмет на Община Челопеч по чл. 414, ал. 1, т. 2, чл. 416, ал. 1, т. 2 и т. 3; ал. 2, 3 и ал. 4, във връзка с чл. 412, ал. 1 от ИК, подписано от Стефан Димитров Барев в качеството му на лице, представляващо инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Челопеч – АЛЕКСИ ИВАНОВ КЕСЯКОВ.

Към предложението са приложени следните документи по (чл. 414, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ИК):
1. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат, съдържащ: трите имена, ЕГН, постоянен адрес/ адрес на пребиване, № на лична карта, саморъчен подпис и лични данни (трите имена, ЕГН и подпис) на член на инициативния комитет, пред когото избирателя е заявил своята подкрепа.
2. Списък в структуриран електронен вид в Excel формат (чл. 416, ал. 2 от ИК) –1 бр. CD
3. Заявление-декларация по образец от кандидатът, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1; и по чл. 413, ал. 2, 3 и 4 ИК.

Източник: ОИК-Челопеч