Първи златен концентрат добиха ДПМ в Крумовград

Компанията със задоволство уведомява, че е произвела първия концентрат от открития златодобивен рудник в Крумовград.

„След години усилена работа и сътрудничество с местните заинтересовани страни, с вълнение обявяваме, че отбелязахме ключово постижение за Компанията: произведохме първият златен концентрат в Крумовград, югоизточна България” – заяви Рик Хаус, Президент и Главен изпълнителен директор на Дънди Прешъс Металс.

„Очаква се да произведем концентрат, готов за продажба, през второто тримесечие на тази година. Това е ново начало за Компанията, което ще генерира значителен ръст на производството на злато и свързаните с това свободни парични потоци. Бихме искали да отдадем признание за усилията на нашия екип и да го поздравим за това ключово постижение“, споделят още от „Дънди Прешъс Металс“ Инк, Торонто.

Планираното златно съдържание в концентрата от Крумовград е между 55 000 и 75 000 унции през 2019 г.

„След като приключиха предварителните пускови дейности на обогатителната фабрика, успяхме да преработим 650 тона руда през технологичните стъпки на трошене, смилане и основна флотация, с производителност около 100 тона на час, и произведохме първия концентрат от находище „Ада тепе“. През следващите седмици ще насочим усилията си да увеличим и оптимизираме производството на обогатителната фабрика, така че да постигнем проектния й капацитет от 105 тона руда на час и планираното извличане на 85% злато“, споделят още от компанията. Прогнозните нива на капиталовите разходи се запазват на ниво 164 до 166 милиона щ.д. спрямо първоначалния разчет за 178 милиона щ.д. Към 28 февруари, 2019 г. е постигнато 97% изпълнение на строителните работи за рудника в Крумовград, при 147 милиона щ.д. инвестиционни разходи“, съобщават от компанията.

Оценката на ресурсите и запасите на находището в Крумовград, както и други научни и технически данни, са изготвени от CSA Global (UK) Ltd. (“CSA”) в съответствие с канадските нормативни изисквания, заложени в канадския Национален инструмент 43-101 (Стандарти за оповестяване на информация за находища на полезни изкопаеми). Тези данни са анализирани и одобрени от Гейлън Уайт, Директор и Главен консултант на CSA (по отношение на ресурсите), и от Джулиън Бенет, сертифициран експерт – ARSM FIMMM  (по отношение на запасите). Гейлън Уайт и Джулиан Бенет са независими експертни лица (“QP”) по смисъла на NI 43-101.

Информация: Дънди Прешъс Металс Инк