Първа копка на „Музей на археологическа и етнографска експозиция „Мирково – Вчера и Днес“

Проектът се реализира с подкрепата на Група ГЕОТЕХМИН по Благотворителна програма „Българските добродетели“

На 13 април бе даден старт на нов съвместен проект на община Мирково и дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Проектът за изграждане на „Музей на археологическа и етнографска експозиция „Мирково – Вчера и Днес“ е с голямо социално значение за местната общност и е израз на последователната социално отговорна политика на Група ГЕОТЕХМИН, насочена към подобряване на качеството на живот на хората и устойчивото развитие на местните общности.   

Инициативата е част от програмата за сътрудничество през 2022 г. по значими проекти между община Мирково и Група ГЕОТЕХМИН по Благотворителна програма „Българските добродетели“, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД. С реализирането ѝ общината ще има възможност да опазва и популяризира историята и етнографията в района на Мирково, както и достиженията в ново време. Непосредствената близост на сградата на музея до общината ще придаде съвсем нов облик на централната част на Мирково.

На събитието присъстваха кметът на Мирково, г-жа Цветанка Йотина, председателя на ОБС – Мирково Петър Грохчев, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, г-н Стойно Стойнов, директор Обогатителен комплекс на Елаците-Мед АД, Иван Велин от ТРАНС БИЛД, изпълнител на проекта, представители на общинска администрация, на дружества-дарители и жители на общината.

Г-жа Йотина приветства всички гости на събитието: „С голямо задоволство споделям и се радвам, че сме част от това приятно тържество, на което поставяме началото на един нов обект – „Музей на археологическа и етнографска експозиция „Мирково – Вчера и Днес“. Проектът ще бъде финансиран от дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Изграждането на музея ще допринесе за нашето социално и икономическо развитие. Едновременно с с това по „Българските добродетели“ в Мирково се изгражда и улично осветление, което също е финансирано от Група ГЕОТЕХМИН“.

Г-жа Йотина разказа, че са проведени археологически разкопки от Нов български университет в няколко части на землището на Мирково и е удостоверено, че 5 000 години преди Христа тук е имало живот. „Тези артефакти, които бяха открити по време на разкопките в момента са на съхранение в два музея.  При реализация на проекта ние ще можем да си ги върнем тук, за да можем да доказваме и да се гордеем с това, че сме наследници на един велик народ, който в годините е устоял и е запазил своята идентичност –български народ в полите на Стара планина“.  Тя благодари от името на всички жители на общината на дарителите и изпълнителите и показа на присъстващите как ще изглежда музеят, който ще се впише в новия облик на реконструирания в момента център.

Първият етап от изграждането на музея ще бъде реализиран през 2022 г. Довършителните дейности ще приключат през 2023 г. Новата сграда ще бъде на два етажа. На първия етаж Музеят на археологическа и етнографска експозиция ще разполага с информационен център, експозиционна зала и три специализирани ателиета за демонстрация на традиционни занаяти. На втория етаж ще бъдат разположени три експозиционни и една мултимедийна зали. Дворът на музея ще бъде реализиран като пространство с достъпна среда, включително за хора с увреждания, което ще го превърне в място за социална комуникация и отдих.

Финансирането на този значим за културното и историческо наследство на Мирково проект е основно по Благотворителна програма „Българските добродетели“, общината също има финансов принос.

От името на Геотехмин ООД приветствие поднесе г-н Хамерс. “Това е един от проектите, които ще финансираме по нашата програма „Българските добродетели“ през 2022 година. Както спомена г-жа Йотина, има още два проекта, които са подмяна на уличната осветителна мрежа и изграждане на детска площадка. По този начин ние продължаваме да полагаме усилия, за да подпомагаме местната общност и подобряваме качеството на живот в района на нашата дейност“. Той пожела на възложителя и на изпълнителя успех в реализацията на този проекта, който ще остане като свидетелство за историята на града и е послание към бъдещето.

Г-н Стойно Стойнов подчерта, че този проект е поредното доказателство, че Групата ГЕОТЕХМИН продължава партньорството си община Мирково по важни за обществото проекти. Пожелавам бъдещото развитие на този проект да допринесе за благоденствието на цялата община и за съхраняването на културните и исторически ценности за младото поколение“- каза той. 

Иван Велин подчерта, че за него и за цялата фирма е голяма чест, че ще изпълняват такъв проект. „Аз съм от такова поколение, че оценявам връзката между миналите, сегашните и бъдещи поколения. Тази сграда, която ще построим, функцията ѝ ще е точно такава, да напомня за историята, за поминъка и се надявам в нея да има посещения на млади хора, наистина да се познава и пази историята. Нека това бъде поредният проект, който да олицетворява доброто взаимодействие между такова голямо предприятие, успешна община и строителна фирма с добро, бързо и качествено изпълнение“.

Начинанието бе осветено и стартира с благословията на отец Йоан.

Благотворителна програма „Българските добродетели“ е създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. Програмата е за благотворителност и социална отговорност, поставяща си за цел доброволно подпомагане на различни значими каузи в сферата на духовността и опазването на историческата памет, образованието, изкуството, науката, подобряване на инфраструктурата и качеството на живот, околната среда, както и подкрепа за различни социални дейности, за по-доброто бъдеще на България и на регионите, в които дружествата развиват своята дейност.