„Първа копка“ за изграждане на физкултурен салон в Антон

На 17.02.2021 г. бе направена „първа копка“ и тържествено открита строителна площадка за „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Изграждането на физкултурният салон е с осигурено финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Процедурата е чрез подбор -BG06RDNP001-7.005 – „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“.

Тържественото стартиране изпълнението на проекта бе дадено от кмета на Община Антон Андрей Симов: „В този слънчев ден сме се събрали, за да открием изграждането на инфраструктура, която нашите деца да използват активно за спорт. Щастлив съм, че днес сме тук – в най-доброто училище в района и заедно с ръководството му полагаме началото на нещо добро за нашата община. Благодаря за постигнатото на директора на ОУ „Св. Кирил и Методий“ Радка Христова.

Изграждането на физкултурният салон е изцяло в полза на децата, които имат нужда да играят, да се движат, да спортуват.

Проектът получи одобрението на ОбС-Антон. Всички заедно работим за по-доброто бъдеще на Антон и на децата на Антон.

Спортът е преди всичко здраве. Той калява, възпитава и развива редица умения у децата. Добрите условия за спорт, които ще осигурим с изпълнението на този проект, ще допринесат за развитието на спортните таланти на малките граждани на нашата община.

Пожелавам успех на изпълнителите и вярвам, че през септември – за първия учебен ден тази година, ще се съберем отново тук и заедно ще отрежем лентата за успешното изпълнение на проекта. И децата още тази година ще спортуват в новата спортна зала“.

Обща стойност на проекта е 639 084,90 без ДДС, като европейското финансиране е 408 893,46 национално финансиране: 72 157,67 без ДДС. Съфинансиране: 158 033,77 без ДДС. Възложител е Община Антон, изпълнител: ДЗЗД „ГРАДСКО СТРОИТЕЛСТВО“, а строителния надзор ще се извършва от „НСН КОРЕКТ“ ООД. Проектант на физкултурният салон и топлата връзка е „РОЯЛС БИЛДИНГ“ ООД.