Първи регистрации за местните избори в Средногорието

Първият регистрирал се за участие в Местни избори 2019 г. в Златица е Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Пламен Георгиев Господинов за независим кандидат за кмет на Община Златица, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Решението на ОИК-Златица е с № 017-МИ от 11.09.2019 г. във връзка с постъпило заявление № 1-56-МИ в 11:42 на 11-ти септември, подадено от инициативен комитет от трима избиратели, в състав: Павлина Нанкова Клиновска, Димитър Спасов Бонков, Тодор Кинов Бояджиев. Комитетът се представлява от Павлина Клиновска.

В Пирдоп първата регистрация е на ПП „ГЕРБ“. Решението на ОИК-Пирдоп е № 009-МИ от 11.09.2019 г. , с което регистрира ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. – за кмет на община Пирдоп, за кмет на кметство Душанци и за общински съветници.

В Челопеч първата регистрация е отново на ПП „ГЕРБ“. Решението на ОИК-Челопеч  е № 12 от 12.09.2019 г. и е взето във връзка с внесено заявление от Ваня Василева Узунова. ПП „ГЕРБ“ в Челопеч към момента се регистрира за участие само в избора за общински съветници.

В общините Копривщица, Антон, Чавдар и Мирково към момента няма внесени заявления за регистрация на политически партии, коалиции и инициативни комитети за Местни избори 2019 г. Срокът за внасяне е 16.09.2019 г. – 17.00 ч.

Източник: ОИК