Проф. Цоло Вутов стана Доктор хонорис кауза на МГУ

Управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с най-високото почетно научно звание Доктор хонорис кауза на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Решението е взето единодушно от Академичния съвет. Това обяви проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на МГУ на официална церемония, на която бяха връчени почетния диплом и почетния знак.

Проф. Вутов е и първият представител на бизнеса с най-високото научно звание на университета

„Проф. Вутов е световно признат лидер и визионер в областта на минното дело, за неговия изключително значим принос към образователната и научната дейност, за развитието на минните науки и практики и повишаване имиджа на университета в европейското образователно и научно пространство“, каза проф. Копрев.

Мотивите за удостояването със званието са: оказваната дългогодишна подкрепа на научната и образователна дейност на минната Алма матер; подпомагането за изграждане на международни партньорства; възможностите, които дава на преподаватели да участват в научни конференции и проекти, с което допринася за тяхното утвърждаване в обществото. Проф. Вутов е най-големият спомоществовател за изграждането на Православен храм „Св. Иван Рилски“ в кампуса на университета. Той е в основата на оказаната подкрепа за реновирането на редица зали и лаборатории и т.н. По негова инициатива Група ГЕОТЕХМИН отпусна около 50 едногодишни стипендии на студенти от МГУ.

„Изказвам своята голяма благодарност на проф. Копрев, на членовете на Академичния съвет, на всички преподаватели в МГУ, на колегите от Група ГЕОТЕХМИН, от НТС по МДГМ, от БМГК и от Съвета на настоятелите, с които дълги години сме работили заедно“, каза проф. Вутов след обявяването му за Доктор хонорис кауза. Той благодари и на семейството си и изтъкна, че всички завършили МГУ. „Винаги, където ида съм бил, съм подчертавал, че съм завършил Минно-геоложкия университет и съм бил горд“, допълни управителят на Геотехмин ООД. Той обяви и следващата инициатива в подкрепа на висшето училище – ще реновира библиотеката, в която има 120 000 тома.

Проф. Вутов управлява индустриална група от 20 дружества с над 4000 служители. Сред най-големите заслуги на проф. Вутов, и ръководения от него екип от Група ГЕОТЕХМИН в областта на минната индустрия, е удължаването на жизнения цикъл на минния комплекс Елаците-Мед с 25 г., запазването на заетостта в региона и подкрепата за социално-икономическото развитие на общините на дейност. Научният и инженерният му принос го нареждат сред най-уважаваните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали.

Проф. Вутов е първият представител на бизнеса, удостоен с Доктор хонорис кауза. Той е носител на орден „Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги за икономическото развитие на страната, както и на много авторитетни награди и отличия за принос към икономиката, науката и обществото.