Проф. Илия Гърков става почетен гражданин на Златица

За 30-ти ноември 2022 г. (сряда) е насрочено редовно заседание на ОбС-Златица. Дневният ред съдържа 13 точки, на база внесени докладни от ОбС и ОбА. Като т. 7 е включена докладна записка от кмета на Община Златица инж. Стоян Генов,

изготвена от кметските наместници на трите села, влизащи в състава на общината, а именно: Ненко Миндилов – кметски наместник на село Карлиево, Тотка Стойкова – кметски наместник на село Църквище и Мария Ангелова – кметски наместник на село Петрич, с която се предлага на ОбС-Златица да взема решение и удостои Илия Борисов Гърков със званието „Почетен гражданин на Община Златица“, дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и общината.

На получилият званието проф. Гърков ще бъде връчен и плакет, изобравязащ герба на Община Златица, както и парична награда на стойност 500,00 лева.

„На 20-ти ноември проф. д-р инж. Илия Гърков навърши 55 години, роден и израснал в гр. Златица, в семейство със здрави и родолюбиви родови корени, чието начало е поставено далеч назад във времето в махала „Бодят“ на село Петрич“, пише в Докладната записка, в която са изложени и мотивите за предложението Илия Гърков да стане почетен гражданин на Община Златица. Част от тях са:

  • Неговата заслуга за утвърждаването на „Дънди Прешъс Металс“ като водеща европейска и световна компания в областта на рудодобива и на преработката на руда;
  • Вложени усилия за развитието на родния край;
  • Подкрепата му за реализирането на множество проекти и дейности за обновление на Община Златица и селата Карлиево, Петрич и Църквище;
  • Реставрацията и обновлението на храм „Света Екатерина“ в Църквище;
  • Създаването на детска площадка и нови модули в с. Църквище;
  • Асфалтиране на улици и възстановяване на детската площадка в село Карлиево;
  • Подобряване инфраструктурата на село Петрич;
  • Подмяна на водопровод в град Златица и други.

Принос от важно значение за махала „Бодят“ на проф. Гърков и неговото семейство, е реконструкцията и обновяването на параклис „Свето Възнесение Христово“.

Очаква се златишките общински съветници единодушно да подкрепят предложението проф. д-р инж. Илия Гърков да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Златица“.

Подготви: Петя Чолакова