Проф. дтн инж. Цоло Вутов и Група ГЕОТЕХМИН бяха отличени с пет награди от БМГК

Националното честване на Деня на миньора започна по традиция с тържествен молебен за здраве в катедралния храм „Св. Неделя“, където се събраха представители на организаторите – УС на Българската минно-геоложка камара, Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, Федерацията на независимите синдикати на миньорите и минната общност. На националното честване на Деня на миньора бяха връчени награди по случай 30-годишнината на БМГК – на институции, организации и лични награди, както и годишните награди за постижения в бранша.

Медодобивното дружество Елаците-Мед получи наградата за най-високи производствени резултати през годината.

Сред наградените бе и проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, който получи персонална награда за принос към Българската минно-геоложка камара по случай нейната 30-годишнина.

Дружеството Геотехмин, също с 30-годишна история, бе удостоено с награда за принос към бранша, грамота за активно участие в националната дарителска кампания за подпомагане за справянето с Covid-19 и за втора поредна година взе националната награда за социално-отговорна кампания минерално-суровинната индустрия за програмата си в помощ на общините „Българските добродетели“.

Програмата е създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата Елаците-Мед, Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг. Основателите подкрепят благородни каузи и значими проекти в областта на здравеопазването, образованието, културата, развитието на градската среда и качеството на живот на местното население в районите на дейност на Група ГЕОТЕХМИН.

Българската минно-геоложка камара отбеляза 30-ата си годишнина с тържествено събитие, на което освен над 250 представители от минерално-суровинната индустрия, присъства президентът Румен Радев, ръководствата на синдикатите КНСБ и „Подкрепа“, заместник-министри, представители на институции, компании, учени и студенти. Сред официалните гости на честването бяха зам.-министърът на енергетиката, г-н Мирослав Дамянов, зам.- министърът на труда и социалната политика – г-жа Надя Клисурска, зам.-министърът на труда и социалната политика г-н Иван Кръстев, г-жа Мариета Немска, директор на дирекция Икономическа и социална политика в МС. Сред гостите бяха президентът на КТ „Подкрепа г-н Димитър Манолов, и президентът на КНСБ – Пламен Димитров, кметове, представители на работодателски организации в България –  КРИБ, БСК, Асоциация на индустриалния капитал, БТПП, академична и научна общност.

Председателят на БМГК, проф. Вълканов изнесе доклад и презентация за състоянието на минерално-суровинната индустрия през 2020 г. „Повече от ¾ от всички предмети в ежедневието ни са произведени от добитите суровини… Добивната индустрия е гаранция за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика, дава шанс за младите хора да работят тук, както и за надграждане на постигнатото с иновации и нови технологии. Добивната индустрия в България осигурява до 5 % от брутния вътрешен продукт и е двигател за развитието на редица региони, обезпечава със суровини ключови сектори – като металургия, строителство, машиностроене, химическа промишленост и др.“ – каза проф. Вълканов. Той изнесе конкретни факти за индустрията за изминалата година.