ПРОТЕСТ В ЦЪРКВИЩЕ ЗАРАДИ ГОРАТА

Възмутените жители на село Църквище организират протест срещу предложението на кметицата Магдалена Иванова за изсичане на вековната букова гора над селото. В понеделник (15.01.2017 г.) от 11.00 ч. те ще се съберат в сградата на кметството, за да настояват Общински съвет – Златица да не допуска и да не приема предложената сеч в гората на Църквище. Част от гражданите дори искат оставката на Стоянка Петрова – кмет на село Църквище, като я призовават да бъде лоялна не към партията си и партийните повели, а към село Църквище и неговите жители, очаквайки същата да защити интересите им на редовната сесия на ОбС-Златица, която ще се състои на 16.01.2017 г. (вторник) от 17.00 ч. в читалище „Христо Смирненски”.

В отворено писмо до местна медия общинските съветници Димитринка Савовска, Елена Герасимова, Десислава Айгърова, Аделина Павлова, Димитър Димитров, Динчо Рашев и Асен Плахов, които гласуваха „ПРОТИВ” направеното от Магдалена Иванова предложение за сеч, публично заявиха: „НЕ ПОДКРЕПЯМЕ изсичането на вековни гори над село Църквище… Предложението на кмета инж.Магдалена Иванова е да се отсекат прогнозно 10 798 куб. м. дърва без клони и 12 619 куб. метра с клони, което е приблизително 18400 плътни куб.м., равняваши се на 1 800 камиона натоварени с по 10 кубика дърва. Това количество дървесина НЕ Е предвидено за нуждите на местните жители, а за износ. За нас изсичането на горите на община Златица само, защото „ги има”, не е приемлив аргумент. Нещо повече. От приложеният към докладната записка Протокол стана ясно, че посочените подотдели в землището на село Църквище не са „съгласно действащия горскостопански план от 2010 г.”, като в тях „няма предвидено мероприятие”. Доводът на кмета и служителя от Общинско звено „Гора”, че те са включени в плана и трябва да се изсекат, не отговаряше на истината. А репликата „След Карлиево е ред на Църквище” също не можа да ни убеди, че трябва да подкрепим подобно масово изсичане на вековната букова общинска гора – филтъра на нашия въздух и източник на вода за питейни и други нужди на населението в община Златица”.

„ЗА” изсичането на гората гласуваха Стоянка Балова, Тодор Чомпалов, Стефан Попов, Веселин Тинчев и Даниел Йорданов.

Въпреки категоричното становище на болшинството общински съветници, в „новата докладна записка” Магдалена Иванова отново предлага да се изсичат гори над село Църквище, в подотдели: 555г, 555д, 556а, 555м, 558к, 560е, 560н, 556з, като част от предвидената сеч е на „бук, с възраст 140 години”. Въпреки, че тази сеч бе отхвърлена от ОбС-Златица на предишното заседание, по непонятни причини, въпроса отново е включен в дневния ред на съветниците.

От новата докладна записка на Иванова става ясно, че този път е намалено пресметнатото прогнозно количество – от 10 798 куб. м. без клони и 12 619 куб. м. с клони на 7578 куб. м. без клони и 8 939 куб. м. с клони. Само 2500 куб. м., обаче, са предвидени за изпълнението на социалната програма на община Златица и за задоволяване на местното население с дърва за огрев. За какво, или по-скоро за кого е предвидено останалото количество дървесина, която предлага да се сече кметицата с прогнозно количество над 6000 куб. м.???