Приети са промени в Устройствеиия правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

Правителството одобри промени в Устройствеиия правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). С промените се цели да се актуализират и оптимизират структурата и разпределението на числеността на административните звена, с което да се подобри управлението и дейността на Агенцията.

След доклад на АДФИ станаха ясни злоупотребите в златишкото училище. На обвиняемата златишка кметица Магдалена Иванова са съставени множество актове от Агенцията както заради училището, така и по други проекти.

Обединяването на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“ с дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“ ще доведе до оптимизиране на структурата чрез намаляване на броя на административните звена и до подобряване на тяхната функционалност. Функциите, свързани с правното осигуряване на дейността на агенцията (общата административна дейност и специализираната инспекционна дейност), вече ще бъдат осъществявани от една дирекция, която ще упражнява методическо ръководство и контрол върху качеството на правното обслужване. С промените се оптимизира натовареността на финансовите инспектори и се увеличава оперативният състав за сметка на ръководните кадри, което ще доведе до по-голяма оперативност и гъвкавост при изпълнение на контролните функции на Агенцията.

В резултат на преструктурирането ще се постигне по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на приоритетни функции и задачи на Агенцията за осигуряване на защита на публичните финансови интереси.

Предложените изменения и допълнения са в рамките на утвърдената численост на Агенцията, а необходимите средства са осигурени в нейния бюджет.

Припомняме, че благодарение на доклад от АДФИ се разбра за извършената чудовищна кражба от златишкото училище. АДФИ проверява и други проекти, изпълнявани на територията на Община Златица, както и на територията на Община Пирдоп. Освен Магдалена Иванова, клиент на АДФИ най-вероятно е и Ангел Геров. Граждани поискаха от председателката на ОбС-Пирдоп информация относно съставени актове от АДФИ в Пирдоп, но официален отговор така и не получиха.

Всеки гражданин може да изиска информация за проверки, доклади и актове от АДФИ в средногорските общини по закона за достъп до информация.