Преустановяват се всички масови мероприятия в областта

Със Писмо № 24-00-129 от днес, 01.09.2021 г. на областния управител на Софийска област Радослав Стойчев по решение на Областния оперативен щаб – Софийска област на кметовете се указва да преустановят всички масови мероприятия.

Писмото е изпратено във връзка с извънредната епидемична обстановка на територията на Република България и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на Covid-19. Пълният текст на взетото решение от Областния оперативен щаб днес:

„Областният оперативен щаб – Софийска област указва на кметовете на общини в Софийска област, считано от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г. със свои заповеди да преустановят всички масови мероприятия – общински празници, събори, фестивали и други събития от културния календар на съответната община.

В тази връзка, моля да предприемете необходимите последващи действия за издаване на Ваши заповеди и уведомяване на кметовете и кметските наместници на територията на Вашата община.

Апелирам за по-голяма активност и отговорност от страна на местната власт и безкомпромисно упражняване на контрол по спазване на противоепидемичните мерки.

С уважение,
Радослав Стойчев – Областен управител на Софийска област“.

И ние апелираме за по-голяма активност и отговорност към местните ОбА и кметове, както и към ръководството на МБАЛ-Пирдоп – за предоставяне на актуална и навременна информация относно заболеваемостта в района, готовността на МБАЛ-Пирдоп да се справи с новата ковид-вълна, брой настанени заболели от Covid-19 в пирдопската болница, брой легла и информация по отношение на заболеваемостта по общини. Към момента такава информация липсва и жителите не знаят какво е положението в Средногорието. Най-вече в двете големи общини Пирдоп и Златица.

А какво се случва с незаконния златишки пазар????