Престижни отличия за „Геотехмин“ и „Елаците-Мед“ по случай Деня на миньора

Геотехмин получи годишната награда на БМГК за корпоративна социална отговорност в пет общини, Елаците-Мед – за иновации

По традиция на 18 август Българската минно-геоложка камара удостои с годишните си награди дружествата-членове в бранша. Компаниите получиха отличията на националното честване на Деня на миньора.

Наградата за корпоративна социална отговорност бе връчена от зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Гинка Станчева на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД и основател на Благотворителна програма „Българските добродетели“.

„Тази награда е значима и за колектива на Група ГЕОТЕХМИН, за мениджмънта и за работниците. Но е много важна и за жителите в регионите, в които работим. Ние сме допринесли много за общините и ще продължаваме да подкрепяме развитието им. Минните дружества трябва да продължат дейността си и да просперират, защото те осигуряват заетост и повишават стандарта на живот в регионите, в които работят“, каза проф. Вутов при получаването на наградата.

Призът е за отношенията с местната социална среда, благотворителност и за реализирани социално-отговорни инициативи през 2022 г. и 2023 г. на територията на пет общини – Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица и Челопеч. Сред проектите за заслужената номинация е уникалната инициатива  „Да направим филм“, в която 45 ученици от 5 до 12 клас от 13 училища от гр. Етрополе и Средногорието представиха 10 минни професии в Елаците-Мед в два късометражни филма. Младежите спечелиха специална награда по време на фестивала за младежко филмово творчество „Арлекин“ 2023. Филмите „Да обичаш професията си“: https://www.youtube.com/watch?v=9W4jK3uzfHw&t=2s и „Професии за теб“: https://www.youtube.com/watch?v=z_giuC7QU3Y&t=1s развиват уменията за филмово творчество на учениците и подпомагат дуалното обучение и професионалното ориентиране в районите с минна дейност.

Оказаната помощ при бедствията в карловските села Каравелово, Богдан и Слатина и Етрополе, подкрепата за кампаниите на БЧК за съпричастие към пострадалите от земетресението в Турция и Сирия са сред жестовете на благотворителност на Група ГЕОТЕХМИН. Сред номинираните проекти за тази награда са закупуването на рентгенов апарат последно поколение за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев Етрополе“, дарен по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг, безплатните профилактични прегледи в с. Чавдар, ремонта и изграждането на детски площадки в с. Челопеч, с. Мирково, ремонта на улици в гр. Златица, енергийна ефективност и създаване на условия за спорт в училища и много други жестове за хора в нужди. Това, което отличава социалната ангажираност на Групата, е че ръководството и нейни служители са лично ангажирани и участват в благородните инициативи.

Елаците-Мед – най-голямото дружество от Група ГЕОТЕХМИН, получи годишната награда в категория „Иновации“ за проекта: „Внедрена иновативна безпилотна летателна система WINGTRAONE GEN II В „Елаците-Мед“ АД“. Инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“, получи наградата от Ивайло Шотев, зам.-министър на икономиката и индустрията, и инж. Драгомир Драганов, председател на БМГК.

Проектът е предназначен за събиране на геопространствени данни с голяма точност – картиране и 3D моделиране, изчисление на обеми, и др. Иновативната разработка е реализирана и внедрена в началото на 2023 г. от специалисти от маркшайдерския и геотехническия отдел на Рудодобивния комплекс. Летателната система, със софтуер за обработка на резултатите, е първото такова решение в България за извършване на точна въздушна фотограметрия в условията на открит рудник. Методът на въздушна фотограметрия с безпилотната летателна система замества, без да изключва, конвенционалните методи на маркшайдерско заснемане, а получените модели са много подробни и точни. Полученият подробен 3D модел и ортофото снимка успешно се използва и за целите на геотехническата картировка на откосите на рудника.

Награда за принос към минерално-суровинната индустрия и по случай 50-годишния му юбилей, получи и инж. Иво Маринов, управител на „Експлозивпрогрес-ГТМ“, част от Група ГЕОТЕХМИН.

Сред удостоените с отличия в други категории на отговорност са Асарел-Медет, Дънди Прешъс Металс, Минстрой холдинг, Каолин и др. Специални награди получиха и учени и специалисти, допринесли за развитието на НТС по МДГМ, както и студенти отличници.