Предстои публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Златица за 2019 г.

На 25.09.2020 г. (петък) от 17:00 часа в читалищният салон на НЧ „Христо Смирненски 1889“, находящ се на първия етаж, ще се проведе публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Златица за 2019 г.

Публичното обсъждане се организира на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златица.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Златица: https: www.zlatitsa.bg/бюджет-и-финанси.