Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица

Председателят на ОбС-Златица Асен Плахов е свикал за 01.03.2018 г. от 14.00 ч. извънредно заседание, което ще се проведе отново в НЧ „Христо Смирнески-1889“.

 

В обявеният дневен ред са включени докладни записки относно:

– План-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2018 г.;

– Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горските територии – общинска собственост;

– Годишна програма за насърчаване развитието на Община Златица 2018 г. – на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД;

– Разглеждане годишен доклад за наблюдение изпълнението на „Общински план за развитие на Община Златица 2014-2020 г.“;

– Подмяна на водопровод и канализация, и възстановяване на пътна настилка на улици: „Юрий Гагарин“, „Георги Бенковски“, „Оборище“, „Панайот Хитов“;

– Разглеждане Бюджет 2018 г.

Редно е да бъдат представени мотивите за избор на улиците, които ще се ремонтират в Златица, както и какво ще съдържа доклада за постигнато развитие на общината през 2017 г. Всеки жител всеки ден се убеждава, че за развитие в Златица не може да се говори, освен ако не става дума за развитие с обратен знак. Докладчикът Магдалена Иванова – кмет на община Златица ще поднесе своите констатации справя ли се с управлението на града, или го води към дъното?

Иванова продължава да внася докладни за харчене на общински средства въпреки изнесените данни в национален ефир за допуснати сериозни нарушения от нейна страна и ощетяване на община Златица с над милион лева. Припомняме, че същата е с мярка за неотклонение – парична гаранция 10 хиляди лева, които не стана ясно откъде Магдалена Иванова взе, за да я плати.

Магдалена Иванова не се съобрази с Декларацията, която 7 общински съветника внесоха с настояване за незабавна оставка от нейна страна, нито с дадената от самата нея дума, че ще си подаде оставка ако се докаже, че фирма, свързана с БСП е работила в горските територии – общинска собственост.

Доверието в кметицата на Златица клони към нула. По думите на жителите Златица е изправена пред бедствено положение заради некомпетентното управление към момента. Сключените от Стефан Попов договори с ПК „Златица 91“ доведоха до изгонването на ОбС-Златица от заседателната зала и блокиране сметките на общината. Тя дължи хиляди левове за неизплащани наеми, в  едно с лихвите. Магдалена Иванова не даде обяснение защо не е изплащала наемите, след като те са включвани в бюджета на общината през годините?

Прокуратура, ДАНС, АДФИ правят проверки в Община Златица и констатират още множество закононарушения, довели до сериозни щети за общината, чиито рейтинг се срива с всеки изминал ден управление на Магдалена Иванова. Проекти почти не се изпълняват и ако има такива, то по тях има и проверки заради некачествено изпълнение и неспазване на законови разпоредби, в това число по ЗОП.

При създалата се ситуация е редно да се отговори на въпроса има ли морално право Магдалена Иванова да внася докладни записки за разходване на общински средства по нейно предложение, при положение, че доверието на гражданите към нея е сринато на местно и национално ниво?

Предстои общинските съветници да заседават и решават…