Предстои заседание на ОбС-Челопеч

Днес ще се състои редовно заседание на ОбС-Челопеч, в чиито Дневен ред е включена Докладна записка за приемане Програма за управление на Кмета на Община Челопеч за 2019 г.

Друга интересна точка, която ще разгледат общинските съветници от Челопеч е за финансиране на Оперативния дефицит на „МБАЛ Пирдоп“ АД. ОбС-Пирдоп ще заседава в четвъртък (29.11.2018 г.), но в проекта за Дневен ред няма включена точка за финансиране на оперативен дефицит на „МБАЛ Пирдоп“ АД. Буди недоумение защо мажоритарния собственик на болницата не предвижда допълнителни средства за лечебното заведение, което реално е собственост на Община Пирдоп, а това правят останалите средногорски общини.

Останалите точки, които ще бъдат дискутирани от челопешките общински съветници са свързани с придобиване на недвижими имоти, земеделски земи по Закона за общинската собственост; изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.; учредяване безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост в полза на Агенция за социално подпомагане; изменение и допълнение на Наредба за символите и наградите в Община Челопеч; отпускане на финансова помощ по подадено заявление за следоперативно възстановяване на лице, чието лечение не се поема от НЗОК.

Прави впечатление, че докато Община Челопеч придобива имоти, общините Пирдоп и Златица продават ли, разпродават общинското имущество при това в повечето случаи неизгодно за общината.