Предстои заключителна конференция по проект „Образование 4.0“ с координатор ПГМЕ-Пирдоп

На 15.02.2021 г. в „Дом на науката и техниката“ – гр. София ще се състои заключителна конференция по проект „Образование 4.0“, на която ще бъдат представени резултатите от проекта и ще се демонстрира изготвената обучителна платформа. Координатор на проекта е пирдопската професионална гимназия ПГМЕ.

Целта на изпълняваният от 01.10.2018 г. до 30.11.2020 г. проект е създаването на три иновативни учебни модула на база 3D моделиране с добавена реалност за изучаване на учебното съдържание по предмети от общата и специфична професионална подготовка по предмети от специалности „Машинен техник“, „Електротехник“ и „Техник по автоматизацията“.

Проект „Образование 4.0“ е в съответствие със стратегията за прилагане на ИТК в образованието и модернизация на ПОО на страните – участнички в него. Той се реализира в партньорство с Хърватия, Полша и Словения и е финансиран от Еразъм +.

Информация: инж. Ненка Рашева – директор ПГМЕ-Пирдоп