ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ХВЪРЛЕНО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРИЕТО

Цветелин Кънчев – гражданин от община Златица и председател на ПП „Евророма“

На състоялата се на 29.01.2018 г. извънредна сесия на ОбС-Златица в село Църквище, кметицата Магдалена Иванова публично отправи предизвикателство на  Цветелин Кънчев – гражданин на община Златица и председател на ПП „Евророма“. Представяме „едно към едно“ казаното-реченото, отразено в протокола от провелата се сесия в  Църквище:

Магдалена Иванова: Наистина, г-н Кънчев, много умело въртите… Гората е стопанска дейност. И сега тук с Вас, г-н Кънчев, тъй като Вие много категорично заявявате някои неща, които не са верни, бихте ли приели едно мое предизвикателство!?

Цветелин Кънчев: Стига да не е интимно…!

Магдалена Иванова: Не мисля! Така, ако Вие докажете, че фирма, която е работила в горите на община Златица, има някаква връзка с БСП, аз още на следващия ден си подавам оставката…

Цветелин Кънчев прие хвърленото му от Иванова предизвикателство, като още на следващото заседание на ОбС-Златица, състояло се на 20.02.2018 г., той представи документи за фирма, свързана пряко с БСП, която е извършвала стопанска дейност в горите на Община Златица.

„ЕДНО КЪМ ЕДНО“ ПРЕДСТАВЯМЕ ПРОВЕЛАТА СЕ ДИСКУСИЯ:

Цветелин Кънчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани, уважаеми гости! Уважаема г-жо Иванова! Много се радвам между другото, че има гости от Църквище. На последната сесия в Църквище Вие ми отправихте едно предизвикателство. Помните ли?

Магдалена Иванова – кмет на Община Златица

Магдалена Иванова: Помня.

Цветелин Кънчев: Зачитам даже от протокола. Г-н Кънчев (обръщате се към мен), ако Вие докажете, че фирма, която работи в горите в община Златица има някаква връзка с БСП, аз още на следващия ден си подавам оставката. Така ли беше?

Магдалена Иванова: Да, имате ли доказателства?

Цветелин Кънчев: Да. Ето, подбрал съм само три заповеди. Ваши. Подписани от Вас. 2012 г. С едната определяте изпълнителна дейност добив на дървесина по обекти. Втората, добив на дървесина и товаране, транспортиране и разтоварване. Третата е маркиране насаждения и дървета за сеч. Всичко това подписано от Вас. Определили сте като победител в част от тези търгове ЕТ „Тоци 22 – Тодор Дишлянов”. Според Агенцията по вписванията Тодор Николов Дишлянов е 100% собственик на тази еднолична фирма. А според Общинска избирателна комисия Чавдар Тодор Николов Дишлянов е избран за общински съветник от БСП. Общински съветник от БСП. Същият, ето тук и копие от неговата декларация, с която той декларира пред Комисията за конфликт на интереси, че ЕТ „Тоци 22” е лично негова собственост. Заповядайте.

Магдалена Иванова: И смятате, че това е доказателство, че… ОК, дайте ми го. Аз ще Ви отговоря на това нещо.

Цветелин Кънчев: Една папка има и за Вас.

Магдалена Иванова: А, да. Благодаря. Защото имаме, по което се провеждат процедурите, той не е партиен принцип.

Цветелин Кънчев: Пак Ви цитирам Вашите думи по протокола от сесията в Църквище. Ако Вие докажете, че фирма, която работи в горите на Община Златица има някаква връзка с БСП, аз още на следващия ден си подавам оставката.

Магдалена Иванова: Да.

Цветелин Кънчев: Това доказателство ли е, че собственика на тази фирма е общински съветник от БСП? Доказателство ли е, или не е доказателство?

Магдалена Иванова: Не, не е доказателство. Никакво доказателство не е.

Цветелин Кънчев: Е, как така!?

Магдалена Иванова: Аз ще проверя процедурата и ще дам отговор.

Цветелин Кънчев: Процедурата какво общо има с това? Факт е, че фирмата е свързана с БСП.

Магдалена Иванова: Той единствен участник ли е? Ако е единствен участник какво правим?

Цветелин Кънчев: Четирима са участниците, не един.

Магдалена Иванова: Аз казах, че ще проверя.

Цветелин Кънчев: От 72 подотдела, обявени тогава в един от търговете, 36 ги печели тази фирма – половината. Ето виждате каква фактология имам. Спечелила фирма, собственик на фирмата е общински съветник от БСП. Има ли свързаност с БСП или няма?

Магдалена Иванова: А от кога е съветник господин Дишлянов?

Цветелин Кънчев: Точно по същия мандат. И до ден днешен е съветник. И в същия мандат.

Магдалена Иванова: Ами аз мисля, че малко обичате да изопачавате нещата. Ще приема доказателствата. Връзката, за която Вие говорихте в Църквище, беше на централно ниво.

Гражданите: Ааааа…

Магдалена Иванова: Ааааа! Г-н Кънчев…

Цветелин Кънчев: Смятам, че Вие трябва да спазвате думата си. Тук има фирма свързана с БСП и печелила обекти за добив на дървесина.

Асен Плахов: Моля да ме извините, но аз така претеглих обстоятелствата…

Цветелин Кънчев: Какво сега, ще си подадете ли оставката?

Магдалена Иванова: Аз оставам. Преди да Ви отговоря на това нещо искам да проверя, защото това са хвърлени неща. По принцип, когато искате да бъде разгледано на сесия… Да! Но Вие кажете чудесно, сега, това е местен човек. Въобще не съм имала нищо общо. Политически принцип.

Христина Панджерова: Г-н Дишлянов дали е член на БСП?

Цветелин Кънчев: Той е общински съветник от БСП.

Магдалена Иванова: А, да, член ли е на БСП. Затова казвам, че ще проверя.

Цветелин Кънчев: Вие казахте: свързани с БСП. В протокола това, което заявихте, е записано, г-жа Иванова.

Магдалена Иванова: Затова Ви казах, че ще проверя. Ще проверим това нещо, ще го… Няма как да се случи това нещо, ако… Има си процедура. Има си комисия…

Цветелин Кънчев: Г-жо Иванова, давате ли си сметка за цялата ситуация? Тук са хората от Златица. Тук са хората от Църквище, които присъстваха на тази сесия. Давате ли си сметка, че се срива тотално доверието във Вас?! Вие сама сте го предложила… Моля да си държите на думата.

Магдалена Иванова: Всеки път…

Цветелин Кънчев: Извинете, дами и господа! Просто, за съжаление, не виждам как ще се оправят нещата в тази ситуация.

Магдалена Иванова: Аз пак Ви казвам. Поддържате нещата така, както Ви е удобно.

Цветелин Кънчев: Документите говорят, г-жо Кмет!

Магдалена Иванова: Както Ви е удобно! Нека да проверим дали е член на БСП…

(присъстващите избухват в смях)

Цветелин Кънчев: Но той е общински съветник от БСП!

Магдалена Иванова: Ама, добре, аз съм подкрепена от БСП. Член ли съм на БСП? И къде ми е връзката?

Цветелин Кънчев: Тук казвате свързани с БСП. В протокол го казвате.

* * *

Предизвикателството към г-н Кънчев отправи лично Магдалена Иванова, давайки дума, че ако се докаже документално, че фирма, свързана с БСП е работила в общинските златишки гори, тя още на другия ден ще си подаде оставката, бе прието, но даденото от Магдалена Иванова обещание за пореден път не бе спазено. Магдалена Иванова отказа да подаде оставка, която за втори път й бе поискана в рамките на едно заседание на ОбС-Златица.

Председателката на златишката структура на БСП Стоянка Балова също даде известни уточнения, като разясни, че и Стефан Попов не е член на БСП.

Стоянка Балова – общински съветник от БСП

Стоянка Балова: Само за справка. Ще си говорим за БСП и е много интересно. Г-н Стефан Попов също не е член на БСП, а е общински съветник от БСП. Айде да не хвърляме едни, а така, в пространството… Нали, събрали сме публика, медии. Не… Не казвам. Имало е процедура, не съм запозната с процедурата. Моля да не се изказваме един през друг.

Буди удивление факта, че повечето свързани с БСП общински съветници и кмет, твърдят, че не са членове на столетницата. На какво ли се дължи това нежелание да се присъединят към нейните членски редици? И дали структурите на БСП в Средногорието не страдат от липса на подходящи и подготвени партийни кадри, че включват в листите си за общински съветници и издигат за кметове лица, които не членуват в партията?!?

Или е възможна и друга гледна точка, БСП залага на непартийни лица, за да може да привлече хора, които никога не биха гласували за червената партия, но биха подкрепили безпартиен, та затова включените в листите на БСП лица нарочно не стават членове на партията, за да могат да донесат по този начин допълнителни гласове??? Кой знае! Може би инж. Стефан Попов може да отговори на тези въпроси като общински съветник избран за втори мандат чрез подкрепа от БСП, за когото стана ясно, че не е член на тази партия.

Дистанцира ли се БСП от издигнатите от нея непартийни лица, или непартийните лица се дистанцират от БСП?

Стоянка Балова изрази своето възмущение от това, че медиите я снимат, уточнявайки, че медиите би следвало да си знаят мястото, посочвайки вратата на залата. В отделен материал ще публикуваме изреченото от общински съветник Балова за“мястото на медиите“ според нея…