В Антон откриха обновен с пари от Аурубис здравен център

На връх Гергьовден – празник на община Антон, с прерязване на трикольорна лента, с шарена сол и питка, бе открит изцяло ремонтираният антонски здравен център. Финансирането е осигурено от партньорската програма между общината и завода край Златица – Аурубис, чието начало бе положено в този мандат. Преди това заводът не проявяваше интерес да си комуникира на такова партньорско ниво с Антон. Стойността на реновацията е близо 200 хиляди лева, като видимо тази сума на база брой жители е по-висока от тази, която фирмата отпуска например за община Златица по т. нар. „социална програма“.

Обновяването на сградата включва нова електроинсталация, инсталиране на отоплителни конвектори, подмяна на дограма и цялостно енергийно саниране. Ремонтирани са кабинетите, коридорите, санитарните възли, кухнята и спалните помещения, както и офиса на служба „Социално подпомагане“ и приемната на полицията, които се намират в същата сграда. Здравният център е с подобрена енергийна ефективност и осъвременени условия за пациентите и медицинския екип. Изпълнител на ремонта е „Симстрой – 2000“ ЕООД.

Символичното откриване на реновирания здравен център бе направено от кмета на Община Антон Андрей Симов и Ивайло Георгиев – ръководител връзки с институциите в „Аурубис България“ в присъствието на председателя на ОбС-Антон, общински съветници, представители на Областна администрация – Софийска област, на жители и гости на Антон.

„С откриването на този здравен център, Община Антон и „Аурубис България“ АД, дават ясно да се разбере какви би следвало да бъдат отношенията между големия бизнес и общините на територията на Средногорието“, каза Андрей Симов. „Средствата не случайно са насочени към здравния център, тъй като именно това е мястото до което има възможност да се докосне всеки един жител на общината“, допълни той.

По думите на кмета Симов Община Антон и „Аурубис България“ ще продължат сътрудничеството си  с нови проекти и инициативи в полза на жителите на общината.

……………………………………………………………………………………………………………

Случващото се в Антон е ясен сигнал към кметовете на общините Златица и Пирдоп, които следва да вземат пример как е удачно да се защитават интересите на гражданите и да се извоюват добри партньорски отношения – на основа на равнопоставеност, на осъзнаване значението на местните общности за устойчивото развитие на металообработващата фирма, за компенсиране на гражданите във връзка с компрометирането на параметрите на околната среда (въздух, води, почви) и най-вече с ясното съзнание, че живота, здравето, правата и интересите на гражданите следва да са на първо място в дейността на един искрено отговорен кмет. И не на последно място – правилно подреждане на приоритетите – на първо място Здравето! Още повече, че днешните стопани на завода все пак са гости в региона, а техните домакини следва преди всичко и най-вече да се грижат не за интересите на компанията, а за интересите на местното неселение и то във всичките си действия, както повелява полаганата от тях клетва във встъпването в длъжност с четиригодишен мандат.

За златичани и пирдопчани предстои разширение на заводското хвостохранилище, разположено над домовете им, предхождано от засаждане на цветенца в училищните дворове, дарени от една уж отговорна социално фирма. Други ще са изводите ако гледната точка е от ъгъла на териториалното разположение по отношение финансовите взаимоотношения и процентно разпределение…

За зелен растеж, опазване на природата, добър жизнен стандарт за жителите и читава инфраструктура (улици, канализация, водопровод) по златишко не може и да става дума, нищо, че често се споменават – по европейски почин, но останали неразбрани някак си от употребяващите модерните днес клиширани фрази! Може би защото мисленето им не е никак природно съобразно… Зелена сделка!