По проект търсят финансиране за ремонт на пътя Етрополе-Златица

Във връзка с разработване на Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), община Златица в партньорство с община Ботевград и община Етрополе, подготви и подаде своето идейно предложение.

Трите общини под егидата на областния управител  инициираха кандидатстване по продцедура със следната концепция „Проектиране, обследване и ремонт на път II-37 Джурово – Етрополе – Златица с изпълнение на мерки за развитие
на туризма в регион Ботевград – Етрополе – Средногорие и изграждане на еко пътека със зони за отдих.”

Община Златица ще работи за одобрението и успешното реализиране на дълго чакания проект.

Източник: Община Златица