Почистиха пътищата и гробищния парк в село Каменица

През изминалата седмица в село Каменица, Община Мирково бяха извършени редица мероприятия:
– бяха почистени и уширени – пътя към Гробищния парк,пътя към махала Хвърчил и пътя към село Петрич (от входа на село Каменица до черния път към махала Бодят) тъй като с времето по изредените пътни участъци се бяха натрупали паднали камъни и земни маси.

Също така беше почистен от стара растителност,дървета и храсти Гробищният парк. В махала Илинден беше поставено улично осветление.

Източник: Петя Ненова