Потвърдено: Ангел Геров е с Covid-19

От Община Пирдоп официално съобщиха, че кметът Ангел Геров е с Covid-19. Резултатът от направеният му тест е положителен. Той е под домашна карантина, в добро общо състояние. Предприети са действия за организирано тестване на общинската администрация. Общият брой на заболелите към момента в Община Пирдоп е 40, от тях 5 са хоспитализирани, а останалите са насочени за домашно лечение.

В Община Пирдоп са предприети всички необходими мерки – извършена е основна дезинфекция на помещенията, включително ежедневно се извършва и дезинфекциране на сградата в определени часове. Служителите работят на ротационен принцип, като не се допуска присъствието на повече от един служител в стая. Работата с граждани продължава при спазване на всички въведени противоепидемични мерки, като се обслужват не повече от двама човека едновременно, с цел избягване струпването на много хора на едно място.

Задължително е носенето на предпазни маски и спазването на физическа дистанция от 1,5 м. Община Пирдоп призовава гражданите за стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Нека всички бъдем отговорни! Пожелаваме бързо оздравяване на заболелите.