Поставиха барелеф на Серафим Боянов в Златица

Серафим Боянов

По съвместна инициатива на Община Златица и НЧ „Хр.Смирненски 1989” – гр. Златица и с решение № 112 от 28.09.2020 г. на Общински съвет – Златица, бе поставен барелеф на Серафим Боянов, роден 1863 г. в село Долно Драглище, емигрирал след Кресненско-Разложкото въстание със семейството си в Златица. Дълги години е директор на златишкото училище, активен участник в създаването на мрежа от комитети на ВМОРО в Разлог, с широка обществена дейност като учител и фолклорист.

От изключително значение е събирателната дейност на Серафим Боянов, който през 1890-1892 г. публикува „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“. Издава и „сборник от български народни песни“, като книга I посвещава на Юнашките песни за Кралевики Марка. За своята цялостна дейност и творчество Серафим Боянов е признат за български просветен деец и фолклорист.

„Традиция е в „Алеята на паметта и славата” в гр. Златица всяка година да бъде откриван по един барелеф на заслужил наш съгражданин. Тази година датата за откриването му бе определена в навечерието на 1 ноември – Деня на будителите, но поради епидемиологичната обстановка в страната, мероприятието бе отложено за по-късен етап. Разчитахме, че това време наистина ще настъпи скоро. Видно е, че  официалното откриване на барелефа и паметната плоча към него ще се забави, но гражданите могат да ги видят, тъй като те вече са поставени“ – съобщават от ОбА-Златица.