Поредна вандалска проява в Златица

Поредната вандалска проява в Златица – изпочупена е беседката под гарата (улица Кашана). Вандализмите на територията на Златица станаха ежедневие. Въпросът е: Има ли капацитет кмет и ОбА-Златица да осигурят ред и сигурност на територията на общината?

Предполага се, че вандализъм са проявили младежи, които често се събират на тази беседка. Видимо е, че същите не са нито добре възпитани, ното добре образовани – предвид знаците, с които са украсили беседката.

Очаква се от страна на община Златица да засили мерките и действията си по осигуряване на спокойствие, ред и сигурност за гражданите на Златица и да изпълнява вменените по закон роли и задължения на кмета и неговия екип.

Граждани сигнализират, че ако не се предприемат навременни адекватни мерки, е много вероятно счупената маса да изчезне.

Кмете Генов, очаква ли се скоро да заработите???? Мандатът почти измина…