ПОИСКАХА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

На състоялото се редовно заседание на ОбС-Златица група общински съветници внесоха Декларация, с която призоваха Магдалена Иванова „в интерес на жителите – данъкоплатци на община Златица“ да депозира незабавно своята оставка.

Декларацията бе внесена от инж. Димитринка Савовска – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и прочетена от Асен Плахов – председател на ОбС-Златица, след което той я предостави на общински съветник Стоянка Балова от БСП и нейните съпартийци да се запознаят с нея.

Магдалена Иванова поиска думата и обясни, че няма защо да си подава оставката, тъй като не смятала, че има разумни доводи за това. От групата съветници на БСП не бе изказано становище „За“ или „Против“ исканата незабавната оставка на Магдалена Иванова. Мълчанието „в ляво“ бе подкрепено и от общински съветник Тодор Чомпалов от „АБВ“, както и от съветника с „работно време“ д-р Веселин Тинчев.

Текстът на подписаната от седем общински съветници ДЕКЛАРАЦИЯ е кратък и ясен:

Във връзка с отразените в национални медии обстоятелства около кмета на община Златица инж. Магдалена Иванова, се поражда хипотезата за негативно влияние върху имиджа на община Златица и нейното бъдещо развитие и просперитет.

Липсата на доверие от страна на държавни и други юридически институции, които определят политиките за развитие и просперитет, ограничава възможностите на община Златица да участва в национални и международни проекти, насочени към подобряване жизнената среда на общината.

Голяма част от бюджетните средства през 2016-2017 г. са изразходени за разплащане на стари задължения, натрупани през 2013, 2014 и 2015 г., които задължения са обект на финансови проверки, разпределени от различни правни институции.

Обичайно поведение и практика през последните две години е несвоевременното плащане от страна на кмета към контрагенти по подписани заробнически договорни условия – високи лихви, неустойки и други, въпреки решенията на ОбС Златица за планирано и своевременно изплащане, какъвто пример е договорът с ПК „Златица – 91“.

Накърнени са основните интереси на обществото. Липсва алтернатива, която да осигури дори минимален напредък в посока подобряване качеството на живот на жителите и облика на община Златица.

От горе изложените обостоятелства и в интерес на жителите – данъкоплатци на община Златица морално право и отговорност на Кмета е да депозира незабавно своята оставка.

В подкрепа на горе написаното се подписаха следните общински съветници: Димитър Димитров, инж. Димитринка Савовска, Елена Герасимова, Асен Плахов, Аделина Павлова, Десислава Айгърова, Динчо Рашев.

* * *

Общинските съветници инж. Стоянка Балова, инж. Стефан Попов, инж. Стоян Генов, Даниел Йорданов, инж. Тодор Чомпалов и д-р Веселин Тинчев не сметнаха за необходимо да изразят своя позиция по внесното искане за незабавна оставка на Магдалена Иванова.

Иван Ченчев – народен представител от БСП, водач на листа за Софийска област

На сесията на ОбС-Златица присъства и депутата от БСП, избран от 26-ти МИР Иван Ченчев, който не бе представен официално нито от Магдалена Иванова, нито от председателя на БСП в Община Златица Стоянка Балова. Той също не изрази своето становище по исканата незабавна оставка на кмета на Община Златица, издигната от БСП. Народният представител запази мълчание през цялото заседание и не стана ясно на гражданите защо всъщност е дошъл в Златица.

Ще публикуваме в рубриката „Едно към едно“ всички направени изказвания по време на тази емблематична сесия в Община Златица. Граждани коментират, че за първи път в Златица се случва публично да бъде поискана оставката на кмет и то с такова мнозинство от съветници и граждани.