Подновяват пешеходните пътеки в Златица

Община Златица стартира подновяване на пешеходните пътеки. Първоначално се възстановява маркировката по възловите кръстовища в централната градска част – по ул. „Хаджи Димитър“, „Васил Левски“ и други. Ще бъде подновена и маркировката по т. нар. „легнали полицаи“.

Припомняме, че без адекватни мотиви, ОбС-Златица отложи вземането на решение за създаване на Общинска комисия по безопасност на движение по пътищата в Община Златица, чиято основна цел е да координира и контролира проблемите по безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване. Основният довод на златишките общински съветници бе този, че кмета не присъства на сесията на ОбС.

Създаването на Общинска комисия и нейните функции са ясно регламентирани в българското законодателство и би следвало същите да са известни на златишките общински съветници, за да не се налага те да отлагат вземането на важно решение поради това, че няма кой да им обясни „за какво иде реч“ и защо, аджеба, е необходимо да има и в Община Златица такава комисия, съгласно разпоредбите на ЗДП (Закона за движение по пътищата).

Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата във всяка една българска община се явява консултативен орган по проблемите на безопасността при придвижване по общинските пътища и уличната мрежа. Целта на комисията е осигуряване на координираност и провеждане на обща политика в действията на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.

Редно е ОбС-Златица да вземе решение в най-кратки срокове за създаването на такава комисия и в Община Златица, за да може да гарантира въвеждането на належащи и крайно необходими мерки за гарантиране безопасността на жителите и посетителите на общината. Още повече, че в много български общини такива комисии не само са създадени, но и работят, разглеждайки молби, предложения и жалби на граждани, свързани с монтирането на пътни знаци, изграждането на пешеходни пътеки и изкуствени неравности в различни части от уличната мрежа на общината.

Ако златишките общински съветници вместо да се водят по акъла на една бивша кметица и настояща подсъдима, бяха взели съответното решение на предишното си заседание, то към днешна дата вече можеше да е разрешен сериозния проблем с преминаването на тежкотоварни камиони през центъра на село Карлиево. Тежкотоварни камиони, които ежедневно нарушават пътната настилка и застрашават сериозно живота и здравето на жителите на село Карлиево.

Явно общинските златишки съветници знаят откъде ще намерят необходимите финансови средства, за да възстановят нанасяните ежедневно щети по улиците в село Карлиево, а и не само. Редно е да са готови и с предложенията си за финансиране и на компрометираната ВиК-мрежа в Карлиево, за която сигнализира кметския намесник Миндилов не един и два пъти. И то отново заради преминаващите тежкотоварни камиони по ремонтираните участъци в центъра на селото.