Подменят дограмата в ДГ „Слънце“ – Златица

Община Златица стартира ремонтни дейности в Детска градина „Слънце“. По социалната програма на общината с „Аурубис България“ АД за 2020 г. ще бъде подменена дограмата в детското учебно заведение. Изпълнителите уверяват, че ремонтните дейности ще бъдат завършени в срок. Облагородява се и парковото пространство на ДГ „Слънце“, като се премахват дървета, храсти и се почистват тревните площи.