Пирдоп дължи на Златица над 270 хиляди лева?!

Община Пирдоп дължи на Община Златица над 270 хиляди лева, в това число такса за депониране на регионалното депо за битови отпадъци – 58 692,00 лв. и 214 218,00 лв. за съфинансиране по проекта за изграждане на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци, която наскоро бе официално открита и Ангел Геров получи благодарствен плакет.

С други думи, от изготвената от Анна Ланкова – Директор Д.ОА в Община Златица справка става ясно, че пирдопчани без такса към момента си изхвърлят отпадъците на златишкото сметище, а масрафа го поемат златичани. Защото ОбА-Златица иска – не иска, трябва да се издължи по проекта за компостиращата инсталация, както и да плаща заплати на работещите на регионалното депо, независимо, че Община Пирдоп е недобросъвестна и вече осем месеца не си плаща.

И тук възниква въпроса „Какви действия е предприела Община Златица, за да защити интересите на златичани?“. И не е ли време да се спре депонирането на пирдопските боклуци на златишкото сметище докато Ангел Геров не благоволи да изплати натрупаните задължения, възлизащи на над 270 хиляди лева? И ще бъдат ли предприети съответните действия за пропуснати ползи и плащане на лихви?

На тези въпроси освен от Община Златица, следва да отговорят и общинските съветници от Община Пирдоп, защото именно те взимат решенията как да се управлява общината и следва да контролират действията или бездействието на кмета Геров.

И вместо ОбА-Златица да предприеме мерки и действия да накара Община Пирдоп да си плати дължимите близо 300 хиляди лева, тръгнала да изсича златишката гора за 250 хиляди лева – видно от изготвената от Гергана Сарафова – ръководител ОЗ „Гора“ докладна записка, която се наложи ОбС-Златица три пъти да отхвърля…