Пирдопчани дариха книги на библиотеката в село Антон

На 08.01.2020 г. – Бабинден, пирдопските жители Милети Шопски и съпругата му Цветана дариха на Община Антон и Народно читалище „Христо Ботев – 1925” с. Антон – четири кашона с подбрани книги от личната библиотека на семейството. Дарението беше прието с огромна благодарност от Кмета на Община Антон Андрей Симов и Библиотекаря на читалищната библиотека Марина Тошковска-Стефанова.

Община Антон и Народно читалище „Христо Ботев – 1925” с. Антон изказват огромна благодарност на семейство Шопски за направеното дарение и добрите чувства към жителите на Антон:
Уважаеми г-н Шопски, Уважаема г-жо Шопска,
От името на читателите и служителите на Община Антон и НЧ „Христо Ботев – 1925” с. Антон, Ви благодаря за предоставената възможност да притежаваме и популяризираме чудесното дарение. Книгите, дарени от Вас ще допринесат за популяризирането на културно наследство.
Като оставам с надежда за трайно сътрудничество, Ви желая здраве, нови идеи и успешната им реализация!
Андрей Симов – кмет на Община Антон“.

Източник: Община Антон