Пет свободни позиции в „Елаците-Мед“ АД

„Елаците-Мед“ АД търси да назначи:

  • Електромонтьор
  • Заварчик
  • Механошлосер
  • Автомонтьор
  • Електрошлосер КИП и А

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 06.12.2021 г.

Необходими документи за кандидатстване:
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!