Официално назначиха кметските наместници в Златица

На кратка церемония кметът на Община Златица инж. Стоян Генов връчи заповедите за назначение на кметските наместници на трите съставни села към общината – Петрич, Църквище, Карлиево.

В присъствието на голяма част от ОбА-Златица, с „Добре дошли!“ бяха поздравени Тотка Стойкова – назначена за кметски наместник в Кметство Църквище, Ненко Миндилов, който ще продължи да бъде кметски наместник в Кметство Карлиево и Мария Ангелова – избрана от инж. Генов за кметски наместник в Кметство Петрич.

Всеки един от тях е представен с кратка автобиографична справка относно трудов стаж и административен опит, с които успешно да се справят при изпълнение на служебните си задължения.

Назначените кметски наместници изказаха своята благодарност за оказаното доверие и заявиха, че ще положат всички усилия, за да допринесат за успешното развитие на Община Златица и населените места, които тя включва – Златица, Петрич, Карлиево и Църквище. Приоритет в тяхната работа ще бъде да продължат да работят за повишаване благосъстоянието на жителите на Община Златица и своевременно разрешаване на всички възникнали проблеми в населените места, за които отговарят.

Забавянето на назначаването на кметските наместници с близо половин година бе обяснено от г-н Генов с убеждението му, че е следвало да има достатъчно време да прецени възможностите на хората, на които се е спрял и да проучи мнението на жителите на населените места.

Временно изпълняващата длъжността кметски наместник в село Петрич Тотка Ангелова е заменена с Мария Ангелова, докато другите двама временно изпълняващи кметски наместници получиха официално назначение. Мария Ангелова досега бе специалист ГРАО в ОбА-Златица, като същата е била и кмет на Кметство Петрич преди години.