ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ЧАВДАР ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Община Чавдар е първата община в България, която ще въведе пилотно напълно иновативен мултисекторен подход в системата на обучение от 5-ти до 7-ми клас. Проектът ще се осъществява в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Чавдар за период от 3 учебни години и е съфинансиран по програма „Еразъм +“ – програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

За реализирането на проектните дейности основното училище в общината си партнира с организации от Великобритания, Гърция, Чехия и България. Чрез изпълнението на проектните дейности ще се подобрят знанията на учениците по всички изучавани в учебен план дисциплини, като едновременно с това ще се усвояват практически умения за справяне с реални житейски казуси, пред които са изправени младежите.

В проектното предложение са застъпени както потребностите на учениците, така и потребностите на преподавателите и не на последно място – обучителният процес, социалната среда и обществото.В обхвата на проекта попадат всички ученици от прогимназиален етап на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Чавдар и учениците от 11 до 15 годишна възраст от партньорите от другите държави.

Педагогическите специалисти от училището ще бъдат обучени, чрез обмяна на опит и добри практики, в сътрудничество с партньорите от Великобритания, Гърция и Чехия, за придобиване на умения за използване на иновативни подходи и прилагане на мултисекторен подход в образователния процес.