От 8-ми март се възстановява дейността на Пенсионерски клуб – Челопеч

Със заповед на кмета на Община Челопеч инж. Алекси Кесяков от 8-ми март 2021 г. се възстановява дейността на пенсионерския клуб в селото – при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на мл. експерт „Общински обекти“ при ОбА-Челопеч.