От 5-ти април възстановяват дейността на СК „Хармония“ – Челопеч

С издадена от инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч, от 5-ти април (понеделник) се възстановява дейността на Спортен комплекс „Хармония“ – Челопеч. Допуска се провеждането на занятия по танцово, творческо и музикално изкуство, при използване на не повече от 30% от общия капацитет на помещенията – при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и носене на предпазни маски. В заповедта е указано още:

Спортен комплекс „Хармония“ – Челопеч

– Ползването на спортните зали ще става при използване на не повече от 30% от капацитета им, при спазване на физическа дистанция не по-малко от 1,5 метра и максимален брой посетители по залите, както следва:
зала тенис на маса – максимален брой – 4-ма;
– зала карате – максимален брой – 8 души;
– зала за спортни игри (волейбол и баскетбол) – максимален брой – 20 души.

– Максималният капацитет на фитнес залите е до 5 човека, а именно:
– фитнес зала №1 (силов) – максимум по 2-ма души;
– фитнес зала № 2 – максимум един човек;
– фитнес зала № 3 – (кардио) – максимум по 2-ма души.

Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 години. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без присъствието на публика.

Източник: Община Челопеч